Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę licencjacką/inżynierską z zakresu chemii – edycja 2012

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs na pracę licencjacką/inżynierską z zakresu chemii – edycja 2012

Autorzy najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii mogą wziąć udział w drugiej edycji konkursu o Złoty medal chemii. Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

W konkursie mogą wziąć udział twórcy prac licencjackich napisanych w roku akademickim 2011/2012.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 31 października.

Regulamin konkursu „Złoty Medal Chemii – 2012”

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w roku akademickim 2011/2012.
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać e-mail'em na adres medal_chemii@ichf.edu.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:

 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów wraz z informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych, itp.
 • Dyplom oraz listę ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu)
 • Opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej
 • Jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej
 • Pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu
 • Zgodę (uzgodnioną z opiekunem pracy) na umieszczenie, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia, pełnego tekstu nagrodzonej pracy licencjackiej/inżynierskiej na serwerze IChF PAN.

W przypadku gdy wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych zaleca się ich załączenie.

Termin zgłoszeń upływa dnia 30 września 2012
. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 31 października. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni Instytutu Chemii Fizycznej PAN w celu przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów przewidywane są na 18 listopada 2012, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu na 2 grudnia 2012 podczas uroczystego wręczenia nagród jego laureatom. Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

 • I nagroda – 10 tys. zł
 • II nagroda – 5 tys. zł
 • III nagroda – 2,5 tys. zł.

Dodatkowo będą przyznane 4 wyróżnienia po 1000 zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu.

Finaliści konkursu uzyskają ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, organizatorzy przewidują dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

Informacje pochodzą ze strony: slaskie-innowacje.pl oraz www.ichf.edu.pl

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. 22 343 20 00