Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

organizator:

Polska Izba Opakowań

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2018

Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej

Współpraca Izby ze środowiskami akademickimi, w tym ze studenckimi kołami naukowymi o profilu opakowaniowym, a także rozszerzenie Konkursu PakStar o kategorię projektów studenckich, wskazują na realne możliwości osiągnięcia nowego jakościowo systemu pozyskiwania studentów dla problematyki opakowań. Chodzi o zwiększenie zainteresowania zagadnieniami szeroko rozumianego opakowalnictwa, co winno przyczynić się do pozyskania specjalistów z wyższym wykształceniem dla przemysłu opakowań oraz zarządzania gospodarką opakowaniami (rynek, logistyka, zagospodarowanie odpadów itp.).

W związku z powyższym w listopadzie 2013 r. Rada Polskiej Izby Opakowań podjęła decyzję o rozpisaniu Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. W roku 2018 rozpoczęła się już V edycja tego Konkursu.

Zgodnie z Regulaminem, prace mogą być zgłaszane do końca grudnia. Do końca lutego roku następnego Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu nagród. Wyniki Konkursu zostają ogłoszone na początku marca. W regulaminie przewidziano, iż fundatorami nagród będą przedsiębiorcy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie dotyczące:

 • materiałów opakowaniowych, technologii ich otrzymywania, przetwarzania i sposobów oraz obszarów zastosowania;
 • opakowań, technologii ich wytwarzania, projektowania i konstrukcji oraz ich funkcji;
 • organizacji i zarządzania procesami wytwarzania opakowań oraz gospodarki opakowaniami;
 • ekologii opakowań;
 • systemów i środków technicznych realizujących procesy pakowania i produkcji opakowań;
 • zagadnień bezpieczeństwa opakowań dla człowieka i środowiska;
 • oceny jakości opakowań z punktu widzenia producentów, użytkowników i konsumentów pakowanych produktów;
 • perspektyw i kierunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie oraz czynników determinujących proinnowacyjny rozwój branży opakowań;
 • innej problematyki, ściśle związanej z dziedziną opakowalnictwa, mającej wpływ, wg opinii autorów prac, promotorów lub recenzentów na unowocześnienie krajowego przemysłu opakowań.

Informując o Konkursie, Organizatorzy zgłaszają się do firm zrzeszonych w Izbie, a także firm spoza Izby, o zgłaszanie problemów do rozwiązania, które mogłyby stanowić tematy prac dyplomowych. To doskonała szansa dla firm, aby pozyskać, praktycznie bezpłatnie, propozycje rozwiązań zagadnień wpisujących się w tematykę Konkursu. Zaś dla studentów to okazja do zetknięcia się z realnymi problemami rozwojowymi firm opakowaniowych.

Regulamin Konkursu do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.pio.org.pl

Kontakt

Polska Izba Opakowań
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa
tel. 22 651 83 94
biuro@pio.org.pl
www.pio.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin