Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace dyplomowe „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

organizator:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2022
termin rozstrzygnięcia: 31.03.2022

Konkurs na prace dyplomowe „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

CEMEX prowadzi nabór zgłoszeń na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową w temacie innowacji technologicznych i produktowych dla branży materiałów budowlanych.

Celem Konkursu CEMEX Polska jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. CEMEX poszukuje najlepszych prac dyplomowych na temat:

 1. Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna,
 2. Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 3. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 5. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2019/2020 i 2020/2021. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.

Przebieg konkursu

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach.

 1. ETAP I Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. Streszczenia będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach: 1) Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych, 2) Innowacyjność i oryginalność tematu. Do II  etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na wskazany we zgłoszeniu adres e-mail. Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do Etapu II nastąpi do 6 marca 2022.
 2. ETAP II  W drugim etapie uczestnik konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 31 marca 2022 roku:
 • Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
 • Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 • Prezentacji w Power Point.

Kryteria oceny prac konkursowych

Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursu według 3 kategorii:

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Innowacyjność tematu (oryginalność w zakresie problematyki, oryginalność rozwiązań technicznych, oryginalność zastosowanych metod badawczych i obliczeniowych),
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w CEMEX.

Prezentacja zostanie wygłoszona przez Uczestnika podczas krótkiego spotkania (ok. 15 min) z Jury Konkursowym i Kapitułą Konkursu przez platformę Microsoft Teams po indywidualnym ustaleniu terminu z każdym z Uczestników. Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się najpóźniej do 31 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo zadania pytań przez członków Jury i/lub Kapituły podczas spotkania on-line z Uczestnikiem.

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska w czerwcu 2022 roku. Wszyscy zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.

Nagrody w konkursie

Jury Konkursu wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną przedstawione Kapitule Konkursowej do akceptacji.

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody:

 1. Pierwsze miejsce – 6 tys. zł
 2. Drugie miejsce – 4 tys. zł
 3. Trzecie miejsce – 2 tys. zł

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, a promotorzy prac, które zajmą miejsca 2 i 3 odpowiednio 2 tys. zł i 1 tys. zł.

Zgłoszenie pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej) odbywa się w I etapie Konkursu poprzez dedykowany formularz. Prace konkursowe za pośrednictwem formularza należy przesłać do dnia 31.01.2022 roku. 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

 • streszczenie pracy dyplomowej wraz z maksymalnie 10 słowami kluczowymi. Abstrakt powinien maksymalnie zawierać 2000 znaków ze spacjami,
 • podpisane oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2021 ”organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.”

Pytania dotyczące konkursu należy nadsyłać w trakcie trwania naboru wniosków konkursowych na adres agnieszka.garbacz@cemex.com lub daria.kondej@ext.cemex.com.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: cemex.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy naukowe.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

CEMEX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa


cemex.pl