Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej

organizator:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2012

Konkurs na prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej

Konkurs obejmuje  prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej bronione w wyższych uczelniach krajowych i instytucjach naukowych. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Celem konkursu jest:

 • dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
 • propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w czasie Zjazdów NTIE, w uczelniach oraz na    krajowych i regionalnych konferencjach i sympozjach, dotyczących  tematycznie informatyki ekonomicznej,
 • pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków postępu naukowego w dziedzinie informatyki ekonomicznej,
 • promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.

W konkursie mogą  wziąć udział  prace dyplomowe  absolwentów  wyższych uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  2011 roku.

Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy, autorzy lub recenzenci.

Zgłoszenie pracy  na konkurs obejmuje:

 • dwa egzemplarze  pracy dyplomowej,
 • pismo promotora  rekomendujące daną pracę dyplomową, zawierające syntetyczne dane o autorze; wzorzec danych syntetycznych jest zawarty w Załączniku  Nr 1 Regulaminu,
 • zaświadczenie uczelni, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku.

Pismo przewodnie promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2010/2011 roku należy przesłać tradycyjną pocztą na adres Sekretarza Konkursu:
dr Wiesława Gryncewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Instytut Informatyki Ekonomicznej
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 31.01.2011 r. za okres roku ubiegłego. Wysokość kwot nagród i ich podział określa Komisja Konkursowa.

Komisja Konkursowa może przyznać nagrody zgodnie z propozycjami Zarządu,  może podział ten zmienić jednak  bez zmiany określonej przez Zarząd kwoty ogólnej nagród, może także nie przyznać żadnej nagrody. W tym ostatnim wypadku Zarząd NTIE podejmuje  uchwałę w sprawie przeznaczenia niezrealizowanych kwot na nagrody. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane na  Konkurs. Wyróżnienia  nie są  honorowane pieniężnie a ich liczba nie jest ograniczona.

Nagrodzone prace dyplomowe lub ich streszczenie mogą być publikowane na stronie internetowej NTIE, jeśli autorzy wyrażą na to zgodę.

Informacja pochodzi ze strony: www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

wieslawa.gryncewicz@ue.wroc.pl
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl