Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową związaną z Miastem Łowiczem

organizator:

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2015

Konkurs na pracę dyplomową związaną z Miastem Łowiczem

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:
I. Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport),
II. Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).
Celem ogłoszonego konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza, wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac z tych dziedzin.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2012-2014. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;
 • streszczenie pracy, w przypadku prac o tematyce gospodarczej wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego Łowicza (streszczenie wraz z opisem bibliograficznym nie powinno przekraczać 3 stron);
 • pełny tekst pracy, w wersji drukowanej oraz zapis elektroniczny (CD lub DVD);
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni;
 • kopię opinii promotora pracy;
 • oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych oraz wykorzystanie pracy dyplomowej lub jej elementów do potrzeb (po korekcie redakcyjnej) Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Wysoko premiowane będą prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łowicza. Zgłaszana praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Łowiczu, regionie, ewentualnie mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub administracji).
Przy ocenie pracy zostanie wzięty pod uwagę poziom merytoryczny, dobór źródeł, pogłębiona analiza zjawisk związanych z tematyką konkursu, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu, jak i walory popularyzatorskie.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać korespondencyjnie w trwale zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”, do dnia 28 lutego 2015 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w maju 2015 r.
Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu Stary Rynek 1, pok. nr 6 tel. 046 830 91 49, e-mail: promocja@um.lowicz.pl
Regulamin i wniosek znajdują się na stronie: http://lowicz.eu/
Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, których prace zostały obronione w latach 2012-2014 do uczestnictwa w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody.
Informacje pochodzą ze strony: http://lowicz.eu/

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Łowiczu
Stary Rynek 1, pok. nr 6
Łowicz
tel. 46 830 91 49
promocja@um.lowicz.pl
http://lowicz.eu