Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową z chemii 2020

organizator:

SITPChem

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2020

Konkurs na pracę dyplomową z chemii 2020

Organizatorem konkursu na pracę dyplomową z chemii 2020 jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (zwany dalej SITPChem). Swoje prace można zgłaszać do 31 grudnia 2020 roku.

Konkurs jest dwuetapowy –pierwszy etap na poziomie Oddziałów SITPChem i drugi – na poziomie ogólnopolskim.

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność. Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Warunki udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wyższych uczelni o kierunku chemicznym:

 • do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim,
 • każda uczelnia zgłasza maksimum dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię,
 • termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia każdego roku.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje konkursowe składające się z przedstawicieli Oddziału SITPChem i uczelni. Komisja, której przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego pełnomocnik kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie ogólnopolskim.

Zarząd Oddziału przekazuje do Biura Zarządu Głównego SITPChem w terminie do końca stycznia roku następnego:

 • pisemne zgłoszenie prac zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego,
 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Dla dokonania oceny prac dyplomowych w etapie ogólnopolskim Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego.

Uczelnie i Autorzy nagrodzonych prac dyplomowych w konkursie otrzymują dyplomy uznania. Autorzy nagrodzonych prac dyplomowych w konkursie mogą także otrzymać upominki rzeczowe lub nagrody pieniężne.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród powinno nastąpić do końca czerwca na ważnych spotkaniach związanych z działalnością SITPChem (np. obchody Dnia Chemika, Dni Uczelni, uroczyste posiedzenia ZG, itp.) oraz powinny być opublikowane na stronie internetowej  i w czasopismach chemicznych.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: sitpchem.org.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej bazy konkursów.

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 budynek NOT.m p. 300
00-043 Warszawa
tel. 22 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl
www.sitpchem.org.pl

Dokumenty

do pobrania