Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci69
 • absolwenci71
 • doktoranci13
 • naukowcy10
 • inni43
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne6
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa7
 • samorząd37
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową w zakresie technologii pomp ciepła

organizator:

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2013

Konkurs na pracę dyplomową w zakresie technologii pomp ciepła

Jest to pierwsza edycja konkursu, do której mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku akademickim 2012/2013.
Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w środowiskach naukowych i technicznych wyższych uczelni, inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem branżowym i naukowym.

Na zwycięzców Konkursu czekają wartościowe nagrody. Laureat w kategorii na najlepszą pracę inżynierską otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. W kategorii na najlepszą pracę magisterską na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 1500 złotych oraz możliwość odbycia stażu w jednej z firm będącej Członkiem Wspierającym Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnienia.

Zasady organizacji Konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w ustalonym terminie ocenionej i obronionej pracy dyplomowej. Prace mogą, być zgłaszane przez wydziały szkół wyższych prowadzące kształcenie w przedmiotowym zakresie oraz indywidualnie przez absolwentów tych wydziałów. Zgłaszane prace mogą brać udział w innych konkursach.
 • Prace obronione w roku akademickim 2012/2013 powinny być zgłoszone do Konkursu w terminie pomiędzy 1 czerwca a 1 września 2013 roku.
 • Komisja Konkursowa przeprowadza ocenę prac i organizuje podsumowanie każdej edycji Konkursu w terminie do końca października.
 • Do prac dyplomowych zgłaszanych na Konkurs, powinny być dołączone opinie promotora i recenzenta poświadczone przez dziekanat macierzystego wydziału.
 • Prace zgłaszane na Konkurs wraz z załączonymi dokumentami powinny być przekazane w formacie pdf na adres mailowy: konkurs@portpc.pl

Kryteria oceny prac składanych na Konkurs

 • Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo:

Etap 1 obejmuje wytypowanie przez Komisję Konkursową spośród zgłoszonych na Konkurs od 3 do 5 prac do drugiego etapu.
Etap 2 obejmuje wybór przez Komisję Konkursową najlepszej pracy dyplomowej z każdej kategorii oraz wybór prac, którym przyznane zostaną wyróżnienia .

 • Na ocenę prac składają się oceny promotora i recenzenta pracy dyplomowej, oraz ocena do konana przez Komisję Konkursową.

Informację pochodzą ze strony: www.portpc.pl

Kontakt

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
ul. Przybyszewskiego 29/5
30-128 Kraków
tel. 48 664 979 972
sebastian.kaletka@portpc.pl
www.portpc.pl