Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi

organizator:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2015

Konkurs na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza drugą edycję konkursu na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi. Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.
18 października obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi to złożone i wielowymiarowe zjawisko, a zarazem jedno przestępstw, rażąco naruszających prawa człowieka i godność osób, które padły jego ofiarą. Jego złożoność w dużej mierze wynika ze zmienności. Sprawcy dostosowują metody rekrutacji, kontroli i eksploatacji ofiar do nowych uwarunkowań. Używając nowoczesnych technologii, wykorzystując słabości potencjalnych ofiar, często również żerując na ich nadziejach na lepsze życie, zniewalają i wykorzystują ludzi do pracy przymusowej, prostytucji, żebrania, popełniania przestępstw czy prac domowych.
Handel ludźmi nie jest jednak ograniczony do kilku określonych form wykorzystania. Ostatnio obserwować mogliśmy pojawienie się nowych sposobów na osiągnięcie korzyści z wyzysku ofiar, często nie do końca świadomych swojej sytuacji. Jednym z nich jest wykorzystanie do wyłudzania świadczeń i kredytów, którego ofiarami padali Polacy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii.
Pomimo bardzo wielu działań prowadzonych przez władze państw w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi na przestrzeni ostatnich lat, nadal pozostaje on zjawiskiem słabo rozpoznanym, a według szacunków ekspertów, większość przypadków nigdy nie zostaje wykryta.
Polityka zapobiegania handlowi ludźmi musi być jednak oparta na faktach i dowodach. W związku z tym istnieje potrzeba ciągłego gromadzenia informacji, analizowania ich, wyciągania wniosków oraz poszukiwania nowych, coraz bardziej skutecznych metod zwalczania tego przestępstwa. Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów uczelni wyższych do wzięcia udziału w konkursie i zaangażowania się w ten sposób w działania zmierzające do stworzenia skutecznego systemu zapobiegania handlowi ludźmi.
Informacje dla uczestników konkursu
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz absolwentów szkół wyższych.
 • Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace, których obrona zakończyła się uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 15 sierpnia 2015 roku.
 • Pracę do konkursu może zgłosić autor lub promotor pracy pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autora.
 • Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znajdującym się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godzinach pracy Biura lub pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej, ul. Batoreg 5o, 02-591 Warszawa. Koperta z pracą powinna być oznaczona jako „Konkurs na pracę dyplomową”.
 • Zgłoszenie powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, jeden egzemplarz oprawionej pracy, jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku (CD/DVD/pendrive) w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf, streszczenie pracy (maksymalnie 2 500 znaków), zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę.
 • Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2015 roku.
 • Organizator przewiduje nagrody dla autorów trzech najlepszych prac.
 • Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”.
Informacje na temat zjawiska handlu ludźmi dostępne są na stronie www.handelludzmi.eu
Informacje pochodzą ze strony: www.msw.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa