Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową o suplementach diety

organizator:

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2016
termin rozstrzygnięcia: 31.01.2017
wartość nagrody: 2000 zł

Konkurs na pracę dyplomową o suplementach diety

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek po raz drugi ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.

Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim. Uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać uczestnicy w imieniu własnym lub uczelnia, na której praca została złożona i obroniona (za pisemną zgodą autora).

Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:

 • zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim,
 • zostały obronione w terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2016r.,
 • praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
 • praca nie została przygotowana przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

 • wartość merytoryczna pracy,
 • nowatorski i twórczy charakter pracy,
 • poziom edytorski pracy.

Nagrodę na wniosek jury  przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy. Nagrodą może być również zamiennie nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa powinny zostać przesłane do 15 listopada 2016 r.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
ul. Kaliska 23 lok. 29
02-316 Warszawa

drogą pocztową lub przesyłką kurierską, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”.

Wyniki konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagrody zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Informacje pochodzą ze strony : www.krsio.org.pl

Kontakt

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
ul. Kaliska 23 lok. 29
02-316 Warszawa
tel. +48 22 620 29 34
info@krsio.org.pl
www.krsio.org.pl

Dokumenty

do pobrania