Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne4
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową na temat rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej

organizator:

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2012

Konkurs na pracę dyplomową na temat rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej

Tradycyjnie już jak co roku Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy ogłosił konkurs na pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta.

To już czwarta edycja. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi a widać to m.in. po liczbie uczestników.

Są przynajmniej dwa tego powody. Po pierwsze atrakcyjna i coraz bardziej modna tematyka a po drugie nagroda. I nie chodzi tylko o wartość pieniężną, chociaż suma 5 tys. zł dla zwycięzcy w grupie autorów prac magisterskich czy 3 tys. zł dla autora wyróżniającej się pracy inżynierskiej czy licencjackiej jest z pewnością kusząca.

Dlatego zachęcamy i zapraszamy do udziału!

A teraz konkrety! Do konkursu  mogą  być  zgłaszane  prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, z zakresu rewitalizacji lub rozwoju wybranego przez autora fragmentu obszaru Dąbrowy Górniczej.

Prace  należy  dostarczyć  osobiście  lub  nadesłać  pocztą w trwale zamkniętej kopercie pod adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa 2012”, do dnia 1 października 2012 roku (decyduje data wpłynięcia do UM).

Komisja oceniająca prace będzie zwracać uwagę m.in. na możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców, twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Dąbrowy Górniczej, innowacyjność zaproponowanych rozwiązań, a także akcent badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej.
Ważnym aspektem będą oczywiście realne możliwości wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z idą i regulaminem konkursu,  dostępnym na portalu  http://www.rewitalizacja.idabrowa.pl
Dodatkowe informacje nt. konkursu uzyskać można w Biurze Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego, osoba do kontaktu Aneta Nowak tel.: 32 295 68 85.

Informacje pochodzą ze strony www.dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Prezydent Dąbrowy Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300, Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 68 85

www.rewitalizacja.idabrowa.pl