Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace nt. ustroju i działalności samorządu terytorialnego

organizator:

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs na prace nt. ustroju i działalności samorządu terytorialnego

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna i Fundacja im. Marszałka Marka Nawary ogłosiły I edycję dorocznego Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. Celem Konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny, w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego.

Przedmiotem oceny będą prace magisterskie i licencjackie obronione przed terminem nadsyłania prac na Konkurs, jak również prace doktorskie – obronione lub zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony. Konkurs odbywa się dorocznie i obejmuje prace obronione w poprzednim roku kalendarzowym.

Pierwsza edycja konkursu dotyczy prac obronionych w 2016 i 2017 roku. Prace wraz z dokumentacją należy przysyłać do 31 października 2017 roku na adres:
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna, os. Teatralne 4a pok. 101a, 31-495 Kraków z dopiskiem na kopercie: „Konkurs im. Marszałka Marka Nawary”.

Praca zostanie dopuszczona do konkursu, jeśli spełni następujące warunki:
a) zakres merytoryczny pracy będzie odpowiadał tematyce Konkursu;
b) praca będzie obroniona w 2016 roku lub w 2017 roku (wymagane dołączenie pisemnego potwierdzenia
przez Uczelnię daty obrony pracy); w przypadku pracy doktorskiej dopuszcza się również prace
zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony);
c) zostanie dołączona dokumentacja poświadczająca wysoki poziom pracy:
• do pracy magisterskiej – kopia recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgoda
na zgłoszenie pracy do Konkursu (z krótkim merytorycznym uzasadnieniem),
• do pracy licencjackiej – kopia recenzji oraz rekomendacja organu Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np.
Rady Naukowej,
• do pracy doktorskiej – kopia recenzji,
• do każdej pracy uhonorowanej wyróżnieniem uczelnianym lub innym należy dołączyć właściwe
poświadczenie;
d) wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na płycie CD wpłyną w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
e) zostanie dołączony dokładny adres korespondencyjny, adres e-mailowy i numer telefonu Autora.

Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody i wyróżnienia. W pierwszej edycji konkursu, w roku 2017, pula nagród wynosi 5000 zł. Komisja Konkursowa dokona podziału puli nagród według swego uznania. Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać na stronie internetowej Sapere Auso – Małopolskiej Fundacji Stypendialnej www.sapereauso.org.

Informacje pochodzą ze strony: sapereauso.org.

Kontakt

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a pok. 101a
31-495 Kraków
tel. 0048 603 31 32 65
fundacja@sapereauso.org
sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

ogłoszenie
regulamin