Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę dot. gospodarki i edukacji 2020

organizator:

Parlament Studentów RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2020
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs na pracę dot. gospodarki i edukacji 2020

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich. Swoje prace można przesyłać do 1 listopada 2020 roku.

W ramach konkursu Parlament Studentów RP przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach oddzielnie za:

 • pracę dyplomową na studiach I stopnia,
 • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Do konkursu pracę dyplomową lub rozprawę doktorską zgłasza jej autor przez wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora – zgłoszenie uznaje się za ważne jeśli w formularzu prawidłowo wypełnione są wszystkie okna. W formularzu należy załączyć zgłaszaną pracę oraz recenzję recenzenta.

Przyznane będą następujące nagrody:

1) za pracę dyplomową kończącą studia I stopnia:
I miejsce: 4 000 zł;
II miejsce: 3 000 zł;
III miejsce: 2 000zł.

2) za pracę dyplomową kończącą studia II stopnia i jednolite magisterskie:
I miejsce: 6 000 zł;
II miejsce: 5 000 zł;
III miejsce: 4 000 zł,

3) za rozprawę doktorską:
I miejsce: 10 000 zł;
II miejsce: 8 000 zł;
III miejsce: 6 000 zł.

Nagrody zostaną wypłacone do 31 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w oświadczeniu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: konkurs.psrp.org.pl

A zainteresowanych innymi propozycjami konkursów naukowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa

sekretariat@psrp.org.pl
www.psrp.org.pl

Dokumenty

do pobrania