Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na pracę doktorską dot. ochrony konkurencji i konsumentów

organizator:

UOKiK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.10.2021

Konkurs na pracę doktorską dot. ochrony konkurencji i konsumentów

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

TEMATYKA

Ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
Ochrona konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę:

 • jakość merytoryczną pracy
 • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie
 • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy
 • nowatorski i twórczy charakter pracy
 • aktualność zagadnienia
 • edytorski charakter pracy

FORMALNOŚCI

Należy złożyć:

 • wypełniony formularz
 • egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 • streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
 • dwie recenzje pracy doktorskiej
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

TERMINY

Na prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. organizatorzy czekają do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – DK – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – DK – konsumenci”. Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2022 r.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: uokik.gov.pl

Codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe, ciekawe propozycje konkursowe!

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 556 08 00
uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl