Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

organizator:

Spółdzielczy Instytut Badawczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2019

Konkurs na pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku. Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

 • za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.
 • za pracę doktorską lub habilitacyjną
 • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne. Wniosek o nagrodę powinien składać się z:

 • zgłoszenia wraz z uzasadnieniem;
 • pracy zgłoszonej do konkursu;
 • streszczenie pracy (maks. 1 str.);
 • informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja);
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia);
 • ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.

Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do 15 maja danego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być obroniona lub wydana (w przypadku pracy badawczej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą składania prac. Wnioski konkursowe zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa Zarządu KRS.

W konkursie mogą być przyznane Nagrody, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Komisja może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii.

Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Rektorzy, Dziekani Wydziałów i promotorzy, nagrodzonych prac zostaną uhonorowani listami gratulacyjnymi. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych)

Obsługa Konkursu: Spółdzielczy Instytut Badawczy
tel.: 22 596 45 13, 22 827 45 25
e-mail: sib@krs.com.pl

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.krs.org.pl

Kontakt

Spółdzielczy Instytut Badawczy
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. 22 596 45 13, 22 827 45 25
sib@krs.com.pl
www.krs.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
oświadczenie