Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na portret Fryderyka Chopina

organizator:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Konkurs na portret Fryderyka Chopina

Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym”.
Do konkursu można zgłaszać prace spełniające łącznie następujące wymagania:
 • powstały w roku 2015,
 • są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,
 • stanowią własność ich autora,
 • nie były wcześniej nagradzane,
 • oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,
 • ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace będa oceniane na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac. W drugim etapie Jury oceni oryginały prac i wybierze zwycięzców.

Nagrody
 • Grand Prix – 10.000 zł
 • II nagroda – 5.000 zł
 • III nagroda – 3.000 zł
Harmonogram konkursu:
 • 30 stycznia 2015 – oficjalne ogłoszenie Regulaminu konkursu
 • 17 sierpnia 2015 – ogłoszenie składu Jury
 • 15 września 2015 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
 • 6 listopada 2015 – rozstrzygnięcie I etapu (ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu)
 • 20 listopada 2015 – ostateczny termin dostarczenia oryginału prac zakwalifikowanych do II etapu
 • 22 stycznia 2016 – rozstrzygnięcie konkursu
 • 1 marca – 26 czerwca 2016 – wystawa pokonkursowej w Muzeum Fryderyka Chopina
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia oraz pliku ze zdjęciem prac na adres konkursportretchopina@nifc.pl albo dostarczenie dokumentów osobiście do kancelarii w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w terminie do 15 września 2015 r.

Podpisane zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) adres zameldowania,
c) numer kontaktowy i adres e-mail,
d) notę na temat uczestnika (rok i miejsce urodzenia, wykształcenie, obligatoryjnie, jeśli dotyczy: rok uzyskania dyplomu, specjalizacja, promotor dyplomu lub pracy magisterskiej/doktorskiej (stopień naukowy, imię i nazwisko), stypendia, najważniejsze nagrody, wystawy indywidualne i wystawy zbiorowe, krótka charakterystyka własnej twórczości, fragmenty recenzji lub innych tekstów krytycznych),
e) listę prac zgłaszanych na wystawę: tytuł, rok, wymiar, technika, materiał, wycena autorska, wskazanie czy mogą być przeznaczone na sprzedaż,
f) deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców i akceptuję jego regulamin”,
g) do podpisanego zgłoszenia winny zostać dołączone dwa pliki graficzne ze zdjęciami każdej z prac (w małej i wysokiej rozdzielczości).

Kontakt

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

konkursportretchopina@nifc.pl
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/news/id/3745