Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na plakat z okazji 110 lat firmy Gedeon Richter

organizator:

KreacjaPro Andrzej Pągowski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs na plakat z okazji 110 lat firmy Gedeon Richter

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac spośród nadesłanych na konkurs najlepiej ilustrujących temat.

Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie plakat (w formie wydruku i w formie pliku elektronicznego) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu. Projekt powinien zawierać obowiązujący znak graficzny firmy Gedeon Richter. Obowiązujący znak graficzny oraz informacje na temat działalności firmy Gedeon Richter dostępne są na stronie Organizatora: www.gedeonrichter.pl, www.polfa-grodzisk.pl oraz w siedzibie KreacjaPro.

W projekcie można użyć zarówno fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych. Prace z dopiskiem „PLAKAT” należy przesłać na adres:

KreacjaPro Andrzej Pągowski
ul. Lektykarska 4c lok. 3
01-687 Warszawa

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej albo dostarczyć je osobiście. W każdym przypadku decyduje termin wpłynięcia pracy do siedziby KreacjaPro.

Projekty powinny być zgłaszane do konkursu  dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej (CD/DVD). Wydruk musi mieć format 50×70 cm, wersja elektroniczna powinna być przygotowana tak, aby można było drukować z niej nakład. Projekty na CD lub DVD bez wydruku nie będą brały udziału w konkursie. Do projektu należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą: wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobowymi artysty (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, a także nr NIP oraz nazwę i adres urzędu skarbowego) wraz z oświadczeniem, podpisanym przez autora, stwierdzającym, że projekt jest jego osobistym dziełem, a jego majątkowe prawa autorskie do projektu nie są ograniczone oraz zawierające zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora konkursu w zakresie opisanym w regulaminie konkursu.

Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie prace. Projekty plakatów nadesłanych na konkurs nie będą zwracane ich autorom. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem plakatu. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie plakaty wykonane samodzielnie, do których uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Plakaty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu.

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace i przyzna cztery wyróżnienia. W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 7.000 zł
 • II miejsce – 4.000 zł
 • III miejsce – 2.000 zł
 • 4 wyróżnienia – dyplomy okolicznościowe

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez e-mail i telefonicznie – na adres i numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Informacje pochodzą ze strony www.polfa-grodzisk.pl

Kontakt

KreacjaPro Andrzej Pągowski
ul. Lektykarska 4c lok. 3
01-687 Warszawa
tel.: (22) 833 93 03
iza@kreacjapro.eu
www.polfa-grodzisk.pl