Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci53
 • absolwenci49
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne27
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • międzynarodowe2
 • podlaskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa3
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na plakat z okazji 110 lat firmy Gedeon Richter

organizator:

KreacjaPro Andrzej Pągowski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs na plakat z okazji 110 lat firmy Gedeon Richter

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac spośród nadesłanych na konkurs najlepiej ilustrujących temat.

Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie plakat (w formie wydruku i w formie pliku elektronicznego) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu. Projekt powinien zawierać obowiązujący znak graficzny firmy Gedeon Richter. Obowiązujący znak graficzny oraz informacje na temat działalności firmy Gedeon Richter dostępne są na stronie Organizatora: www.gedeonrichter.pl, www.polfa-grodzisk.pl oraz w siedzibie KreacjaPro.

W projekcie można użyć zarówno fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych. Prace z dopiskiem „PLAKAT” należy przesłać na adres:

KreacjaPro Andrzej Pągowski
ul. Lektykarska 4c lok. 3
01-687 Warszawa

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej albo dostarczyć je osobiście. W każdym przypadku decyduje termin wpłynięcia pracy do siedziby KreacjaPro.

Projekty powinny być zgłaszane do konkursu  dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej (CD/DVD). Wydruk musi mieć format 50×70 cm, wersja elektroniczna powinna być przygotowana tak, aby można było drukować z niej nakład. Projekty na CD lub DVD bez wydruku nie będą brały udziału w konkursie. Do projektu należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą: wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobowymi artysty (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, a także nr NIP oraz nazwę i adres urzędu skarbowego) wraz z oświadczeniem, podpisanym przez autora, stwierdzającym, że projekt jest jego osobistym dziełem, a jego majątkowe prawa autorskie do projektu nie są ograniczone oraz zawierające zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora konkursu w zakresie opisanym w regulaminie konkursu.

Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie prace. Projekty plakatów nadesłanych na konkurs nie będą zwracane ich autorom. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem plakatu. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie plakaty wykonane samodzielnie, do których uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Plakaty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu.

Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace i przyzna cztery wyróżnienia. W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 7.000 zł
 • II miejsce – 4.000 zł
 • III miejsce – 2.000 zł
 • 4 wyróżnienia – dyplomy okolicznościowe

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez e-mail i telefonicznie – na adres i numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Informacje pochodzą ze strony www.polfa-grodzisk.pl

Kontakt

KreacjaPro Andrzej Pągowski
ul. Lektykarska 4c lok. 3
01-687 Warszawa
tel.: (22) 833 93 03
iza@kreacjapro.eu
www.polfa-grodzisk.pl