Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat XIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

organizator:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.03.2019
wartość nagrody: 2500 zł

Konkurs na plakat XIV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Teatr Miejski w Gdyni, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 14 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 14 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym, ale ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.

Wymagania jakie powinien spełniać projekt
Projekt graficzny plakatu powinien obejmować logotyp Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, logotyp Miasta Gdynia oraz logotyp festiwalu wraz z datą: (data może ulec zmianie) oraz nazwę imprezy: 14 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 19 – 26 maja 2019.

Na konkurs można nadesłać jedną pracę, a jej zgłoszenie następuje poprzez przesłanie poglądowego pliku graficznego JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB na adres email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl. Plik powinien mieć wymiar 841 x 594 mm (format pionowy lub poziomy). W tytule e-maila prosimy wpisać: Konkurs na plakat – R@Port.
W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 14 marca 2019 roku włącznie. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza z siedzibą: Gdynia (81-381), ul. Bema 26, e-mail: sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl lub iod@teatrgombrowicza.art.pl dba, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym przysługującymi Państwu prawami, na stronie internetowej: teatrgombrowicza.art.pl
Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się przesłać plik przygotowany do produkcji w formacie pdf w wymiarze: 841x594mm/A1, w pionie lub poziomie.

Nagroda
Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).
W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.teatrgombrowicza.art.pl

Kontakt

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26
81-381 Gdynia
tel. 58 660 59 49
sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl
www.teatrgombrowicza.art.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
logotypy