Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Plakat polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

organizator:

Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

Konkurs na Plakat polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej

Konkurs organizowany jest pod hasłem „Plakat polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej” dla uczczenia pierwszej Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, w celu wybrania najciekawszych plakatów oraz wyróżnienia niektórych z pozostałych prac.

Najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawach w związku z pierwszą polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej przygotowanych w niektórych z miast, gdzie znajdują się biura Poselskie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Mogą też zostać zamieszczone w wydawnictwach związanych z Parlamentem Europejskim – „Nasz Głos w Europie”, a także na stronach internetowych Lidii Geringer de Oedenberg Posła do Parlamentu Europejskiego.

Uczestnikiem konkursu może być obywatel polski zamieszkujący w województwie dolnośląskim lub opolskim w wieku:

 • dzieci do 13 lat
 • młodzież 14-19 lat
 • dorośli 20 lat i powyżej

który na piśmie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób małoletnich i nieletnich wymagana zgoda ich opiekunów prawnych – oraz przekaże w celu przeprowadzenia konkursu swoją pracę wraz z oświadczeniem o przekazaniu autorskich praw majątkowych do plakatu na rzecz Lidii Geringer de Oedenberg.

Oceniane będą wyłącznie prace konkursowe – plakaty – jedna strona w formacie B1 (707mm x 1000mm) – bez oprawy w dowolnej technice np.: rysunku, namalowanego obrazu, kolażu, wycinanki, fotografii, haftu umożliwiającej w celach transportowych zapakowanie pracy do rulonu. Praca może mieć maksymalnie 2 autorów; każdy z nich składa odrębne oświadczenie o przekazaniu praw autorskich.

Prace konkursowe należy przekazywać na adres:

Biuro Poselskie Lidii Geringer d’ Oedenberg
Poseł do Parlamentu Europejskiego
ul. Inowrocławska 17/14
53-653 Wrocław

do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Komisja konkursowa wybierze laureatów najciekawszych prac oraz ewentualnie wyróżni niektóre z pozostałych prac i przydzieli zwycięzcom nagrody. Laureaci konkursu nagrodzeni zostaną przez Lidię Geringer de Oedenberg Posła do Parlamentu Europejskiego czterodniową wizytą w Parlamencie Europejskim w odrębnie wskazanym terminie a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Osoby których prace zostaną nagrodzone w konkursie, będą powiadomione o nagrodzie i sposobie jej odebrania telefonicznie lub listownie. Ponadto lista wszystkich laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.lgeringer.pl w terminie do dnia 27 maja 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.lgeringer.pl

Kontakt

Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego
ul. Inowrocławska 17/14
53-653 Wrocław
tel.: (71) 323 08 21
biuro@lgeringer.pl
www.lgeringer.pl