Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego

organizator:

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.07.2011

Konkurs na plakat pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego

Konkurs ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają twórców plakatów oraz studentów uczelni artystycznych. Każdy uczestnik może nadesłać 3 projekty.

W treści plakatu muszą się znaleźć imię i nazwisko kompozytora oraz data 6.12.1933-12.11.2010. Projekt plakatu musi być przedstawiony w formacie B2 (70×50 cm) na sztywnym podłożu. Do projektu powinna być załączona płyta CD, DVD zawierająca  przygotowany projekt do druku w formacie B1 (100×70 cm) w technice offsetu.

Projekt i płytę CD, DVD należy oznaczyć godłem w postaci dowolnie wybranej sześciocyfrowej liczby (w przypadku przesłania przez jednego Autora kilku prac każdą z nich należy oznaczyć innym godłem). Do projektu (projektów) ma zostać dołączona zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem (godłami) co plakat (plakaty). Wewnątrz koperty mają się znajdować:

 • wypełniona karta zgłoszenia z powtórzonym godłem (godłami w przypadku przesłania kilku prac)
 • podpisany przez twórcę regulamin konkursu
 • podpisane przez twórcę 2 egzemplarze umowy o przeniesieniu praw autorskich do utworu plastycznego

Projekty plakatów należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
al. W. Korfantego 6
40-004 Katowice

z dopiskiem ” Konkurs pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego” w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody:

 • I nagroda – 8000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda 2000 zł
 • oraz wyróżnienia

Spośród nagrodzonych prac jury wybierze plakat do druku, w nakładzie 300 egzemplarzy w formacie B1. Autor wydrukowanego projektu otrzyma do swojej dyspozycji 25 egzemplarzy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł.

Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu specjalnymi listami. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w 2011 r. O miejscu i dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • organizowania wystaw pokonkursowych m.in. w Galerii Akademii Muzycznej w Katowicach
 • publikacji prac zakwalifikowanych przez Jury do nagród i wyróżnień oraz wystawy pokonkursowej w katalogu 22. Biennale plakatu Polskiego w Katowicach

Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie zgłoszenia zostaną rozkodowane, a nazwiska autorów znajdą się pod projektami plakatów eksponowanych na wystawach oraz publikowanych w katalogu. Będą one również zamieszczone na wydrukowanych plakatach.

Informacje pochodzą ze strony www.designattack.pl

Kontakt

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
al. W. Korfantego 6
40-004 Katowice


www.designattack.pl