Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat "Jazz nad Odrą"

organizator:

ASP we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 25.01.2011

Konkurs na plakat "Jazz nad Odrą"

Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu, Fundacja JnO, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – oddział Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Cel konkursu:

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego plakatu o wysokich walorach artystycznych, promującego wrocławski festiwal jazzowy, kontynuowanie kolekcji plakatów związanych tematycznie z corocznym festiwalem „Jazz nad Odrą”.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter zamknięty: przeprowadzany jest wśród studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

Warunki techniczne:

Projekty należy wykonać dla formatu B1 w układzie dowolnym (pion lub poziom), 300dpi, CMYK, plik zapisać z rozszerzeniem TIFF.

Projekty należy złożyć w postaci wydruków na formacie A3 (pion lub poziom) 300dpi CMYK, w prawym górnym rogu, dane autora: imię i nazwisko, rok studiów, kontakt: nr telefonu oraz e-mail.

Do projektu należy dołączyć zapis cyfrowy na CD formatu B1 tiff oraz miniaturę 20x14cm tiff. W projekcie plakatu winien znaleźć się tekst:

47. Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą”

Wrocław, 2 – 6 marca 2011

oraz znaki w kolejności:

Logo Wrocławia

Logo Centrum Sztuki Impart (uwaga: NOWE!)

Logo PSJ

Logo Fundacji JnO

Powyższe znaki do pobrania na komputerze „Trol” (C: grafikajazz nad odrą) w pracowni komputerowej projektowania graficznego 504. Projekty nieopisane nie będą rozpatrywane przez jury. Nie należy składać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kolorystyką lub kompozycją elementów.

Terminy:

Projekty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2011 r.(wtorek), do godz. 13.00 u ad. Magdaleny Wosik w pracowni 530 (kontakt: wtorek, czwartek 8.00 -14.00) lub u osoby prowadzącej Pracownię Projektowania Graficznego, do której dany student jest zapisany. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie dwóch tygodni od złożenia prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.asp.wroc.pl i na tablicy przed wejściem do pracowni komputerowej Katedry Projektowania Graficznego 504.

Konkurs:

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie prace zostaną poddane wewnętrznej selekcji przeprowadzonej w Katedrze Projektowania Graficznego. W drugim etapie (dn. 26.01.2011) prace konkursowe (9 – 12 projektów) Katedra Projektowania Graficznego przedstawi Centrum Sztuki „Impart” w celu oceny i przyznania regulaminowych nagród. Prace pozostają własnością Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów a C.S. „Impart”, Fundacja JnO, PSJ – oddział Wrocław uzyskują prawo jednorazowego wydruku wybranych plakatów i publikacji na wystawie towarzyszącej festiwalowi.

Jury:

Prace po wewnętrznej selekcji zostaną przedstawione do oceny jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu,Fundacji JnO, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego – oddział Wrocław.

Nagrody:

Jury przyzna nagrody:

I. – 1000 zł

II. – 600 zł

III. – 400 zł

Jury może przyznać także inne wyróżnienia.

Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają karty uczestnictwa JnO. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się w „Galerii – Impart” w czasie trwania festiwalu.

Fotorelacja z wystawy i bieżące informacje dotyczące konkursu zostaną zamieszczona na internetowych stronach wszystkich organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony www.asp.wroc.pl.

Kontakt

ASP we Wrocławiu
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław


www.asp.wroc.pl