Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat do spektaklu

organizator:

Teatr Bagatela

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.02.2013

Konkurs na plakat do spektaklu

W marcu na afisz wejdzie Pokój na godziny – sztuka czeskiego dramatopisarza, aktora i reżysera teatralnego, Pavla Landovsky'ego, twórcy czeskiej awangardy teatralnej.

Hodinovy hotelier wystawiany w Pradze obok dramatów Albeego, Pintera czy Bonda stał się triumfalną manifestacją współczesnego nurtu w czeskim teatrze. Pokój na godziny to pełna ironii i dystansu opowieśćo tym, jak nie umiemy być dorosłymi w żadnym wieku. Pyszna mieszanka abstrakcji, groteski i absurdu, połączonych subtelnym smutkiem i nienatrętną refleksją, które tak uwielbiamy w czeskim kinie. Reżyseruje Waldemar Śmigasiewicz, a na scenie wystąpią: Urszula Grabowska, Marek Bogucki, Wojciech Leonowicz i Paweł Sanakiewicz.

Ogłoszono otwarty konkurs na plakat do tego spektaklu. Prace można wysyłać do 13 lutego 2013 r. Szczegóły i warunki konkursu znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu oraz logotypu spektaklu do sztuki „Pokój na godziny” Pavla Landovskyego  w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza

Organizator: Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Przedmiot konkursu
Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego zwany dalej Organizatorem  ogłasza konkurs na projekt plakatu oraz logotypu do spektaklu „Pokój na godziny” Pavla Landovskyego  w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem i logotypem firmującym spektakl „Pokój na godziny” Pavla Landovkiego w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, realizowany przez Organizatora.
 • Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
 • Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 • o konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

Projekt graficzny plakatu spektaklu powinien obejmować grafikę zawierającą następujące wyrażenia (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie):

 • Pokój na godziny
 • Pavel Landovsky
 • Reżyseria Waldemar Śmigasiewicz
 • Premiera marzec 2013
 • oraz 2 logotypy: Teatru  „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz Sceny na Sarego 7 (pliki można pobrać w dziale Strefa mediów).

Logotyp tytułu  powinien zawierać: autora i tytuł przedstawienia:

 • Pavel Landovsky
 • Pokój na godziny

Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z przedstawieniem: programu, baneru, reklam, informacji prasowych itp.

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych PDF lub JPG na adres e-mail: m.furdyna@bagatela.pl, w tytule e-maila prosimy napisać:  Konkurs –  Pokój na godziny.

W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia  13 lutego 2013 r. włącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

Warunki ogólne
Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa  o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione  w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.bagatela.pl

Kontakt