Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat „Biozagrożenia dzisiaj”

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na plakat „Biozagrożenia dzisiaj”

Cel
Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych oraz pokrewnych krajowych i zagranicznych.

Dane techniczne
Na konkurs przyjmuje się wyłącznie plakaty wykonane w układzie pionowym, w wersji elektronicznej (pliki z rozszerzeniem jpg, png lub pdf) w rozdzielności umożliwiającej wydruk w formacie B2 (50×70 cm). Plikowi z zapisanym plakatem należy nadać nazwę składającą się z ciągu 6 różnych cyfr (cyfry mogą się powtarzać), które będą stanowiły godło identyfikacyjne pracy. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora kilku prac, każdej należy nadać osobne godło.

Do każdego plakatu zgłaszanego na konkurs należy dołączyć skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego oświadczenia.

Termin
Przygotowane projekty plakatów w wersji elektronicznej należy przesłać do Organizatora mailem na adres maols@ciop.pl w terminie do 22 czerwca 2020 r.

Wystawa
Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy pokonkursowej i wydanie katalogu, w którym znajdą się plakaty wybrane przez Komisję konkursową, w tym plakaty nagrodzone i wyróżnione. Plakaty wybrane na wystawę zostaną wydrukowane na koszt Organizatora. Otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród laureatom – październik 2020 r.

Tematyka konkursu

W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia dla funkcjonowania człowieka. Ze względu na nasilający się proces globalizacji oraz wzrost mobilności społeczeństw początek XXI wieku cechuje wyraźna ewolucja zagrożeń. Począwszy od tych globalnych, jak klęski żywiołowe, poprzez zagrażające porządkowi społecznemu (ataki terrorystyczne), aż po szkodliwe czynniki chemiczne czy biologiczne. Te ostatnie do tej pory łączone przede wszystkim z wąskimi grupami zawodowymi, w ostatnim okresie nabrały nowego, szerszego znaczenia, a występując w środowisku pracy i życia człowieka wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nie tylko pojedynczych osób, a także całych instytucji i państw. Prowadzi to do ogólnych kryzysów zdrowotnych, ale także gospodarczych i ekonomicznych.

Biologiczne czynniki zagrożenia obejmują nie tylko wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, ale również związane z nimi substancje o działaniu zapalnym, alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań.

Ważną przestrzenią występowania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne są także zamknięte pomieszczenia nieprodukcyjne, czyli tak liczne we współczesnym świecie nowoczesne biurowce i domy mieszkalne. Coraz powszechniej stosowana wentylacja mechaniczna czy klimatyzacja mogą być przyczyną występowania w ich instalacjach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza, głównie biologicznych (m. in. roztocza, pleśnie, grzyby, bakterie). W efekcie osoby pracujące w tego typu „chorych budynkach” mogą uskarżać się na: zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, obniżenie koncentracji uwagi, a także podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła.

Do populacji zawodowych, potencjalnie narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych dotychczas należeli przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia i rolnicy. Doświadczenia początku 2020 roku pokazały jednak, że współczesne zagrożenia biologiczne oddziałują o wiele szerzej odciskając piętno na funkcjonowaniu praktycznie wszystkich grup zawodowych w zglobalizowanym świecie.

Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią więc bardzo ważne, chociaż dotychczas wciąż niedoceniane wyzwanie dla medycyny pracy i zdrowia publicznego. Dlatego też niezbędne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz koniecznością ochrony przed nimi.

Nagrody:

 • I nagroda – 5 tys. zł
 • II nagroda – 3 tys. zł
 • III nagroda – 2 tys. zł
 • 5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

Harmonogram konkursu:

 • 29 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie konkursu
 • 22 czerwca 2020 r. – termin składania prac konkursowych
 • październik 2020 r. – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

Informacje dotyczące konkursu:

kurator konkursu – Agnieszka Szczygielska
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
tel. 22 623 36 86

Magdalena Olszowy
e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl
tel. 22 623 37 26

Informacje pochodzą ze strony: www.ciop.pl

Konkursy dla artystów dostępne są w naszej bazie konkursów – zapraszamy! 

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 86
maols@ciop.pl
www.ciop.pl

Dokumenty

do pobrania