Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.04.2021

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

Tematyka konkursu:

Zawrotna skala i dynamika współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 wpływa na rynek pracy i środowisko zatrudnienia w sposób, który może niepokoić pracowników. Przewiduje się, że w jej wyniku nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę. Ograniczenie zapotrzebowania na zatrudnienie może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Zadania te mogą zostać przejęte przez maszyny pracujące zgodnie z zadanymi algorytmami. Według tego pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących. Nie można jednak pominąć faktu, że te zmiany mają na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Warto również pamiętać, że rewolucja przemysłowa 4.0 wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy i pojawianiem się nowych zawodów. W szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Rodzi się zatem pytanie – jacy będą pracownicy zatrudniani w gospodarce przemysłu 4.0?

W erze rewolucji przemysłowej 4.0 kładzie się nacisk na edukację, szczególnie w miejscu pracy. Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce wymaga, szczególnie w dzisiejszych czasach, zarówno odpowiedniego przygotowywania młodych pracowników, jak i rozszerzania kompetencji obecnej kadry. Ponadto stanowi to podstawę inteligentnego „oswajania” technologii. Jeśli technologia ma skutecznie służyć człowiekowi, to tylko dzięki jej wdrażaniu rzetelnie, ale z wyobraźnią. Pozwoli to na zminimalizowanie u pracowników poczucia zagrożenia, które wiąże się z konkurowaniem z maszynami, oraz na kształtowanie pozytywnych postaw wobec nowych technologii użytecznych w procesie pracy.

We wdrażaniu technologii i procesów przemysłu 4.0 ważne jest zwracanie uwagi na zagrożenia, które może nieść ze sobą praca w ograniczonym kontakcie ze współpracownikami, a także konieczność podejmowania samodzielnych decyzji i przetwarzanie dużych zbiorów danych, jak również wysoka dynamika pracy oraz współpraca z cobotami (robotami współpracującymi z człowiekiem). Coboty – co warto podkreślić – w odróżnieniu od robotów przemysłowych nie wymagają stosowania specjalistycznych systemów bezpieczeństwa.

Dzięki świadomości zagrożeń i szans wiążących się z rewolucją przemysłową 4.0 możliwe będzie istotne zwiększenie produktywności, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sytuacji zawodowej. Co więcej – pozwoli to na pokonanie bariery psychicznej i naturalnego dla człowieka strachu przed „nowym i nieznanym”.

Nagrody:

 • I nagroda – 5 tys. zł
 • II nagroda – 3 tys. zł
 • III nagroda – 2 tys. zł
 • 5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

Harmonogram konkursu:

luty 2021 r. – ogłoszenie konkursu

12 kwietnia 2021 r. – termin składania prac konkursowych

8 czerwca 2021 r. – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

Informacje pochodzą ze strony: www.ciop.pl

W naszej bazie czeka na Was więcej ofert konkursów artystycznych.

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 37 26
magdalena.olszowy@ciop.pl
www.ciop.pl