Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci48
 • absolwenci47
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne25
 • naukowe23
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie48
 • małopolskie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa10
 • samorząd18
Wróć do listy

Konkurs na piosenkę o Krakowie 2020

organizator:

Krakowski Teatr Scena STU

Rodzaj:
muzyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2020
wartość nagrody: 15 000 zł
pula nagród: 30 000 zł

Konkurs na piosenkę o Krakowie 2020

Celem Konkursu na piosenkę o Krakowie jest promocja miasta, rozwijanie twórczości literackiej i muzycznej i popularyzacja twórczości polskich autorów i kompozytorów, upowszechnianie kultury muzycznej.  Prace konkursowe należy zgłosić do 10 grudnia 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do autorów tekstów i kompozytorów oraz artystów wykonawców.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorzy dopuszczają udział osób niepełnoletnich jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagrody.

Zgłoszenia Piosenki do Konkursu dokonuje autor, kompozytor i wykonawca Piosenki, a w przypadku Piosenki współautorskiej lub wspólnego wykonania Piosenki wszyscy autorzy, kompozytorzy i wykonawcy Piosenki.

Uczestnik zgłasza Piosenkę poprzez specjalny formularz konkursowy, który znajduje się na dedykowanej Konkursowi podstronie.

Zgłaszając Piosenkę Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

Zgłoszona Piosenka powinna spełniać następujące warunki:

 • tekst został stworzony w języku polskim,
 • jest wykonywana w języku polskim,
 • czas trwania utrwalenia wykonania Piosenki wynosi do 4 minut,
 • jest wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika lub w przypadku Piosenki współautorskiej Uczestników,
 • do chwili dokonania zgłoszenia nie została rozpowszechniona,
 • nie może zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje,
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

Uczestnik Konkursu zgłaszając Piosenkę podaje następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora lub autorów tekstu,
 • imię i nazwisko kompozytora lub kompozytorów muzyki
 • imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu
 • wyraża zgodę na pierwsze publiczne udostępnienie dokonanych utrwaleń Piosenki w całości i we fragmentach
 • wyraża zgodę na udostępnianie przez Organizatorów Konkursu jego danych osobowych – składając oświadczenia o treści stanowiącej załącznik do Regulaminu.

Do zgłoszenia Piosenki Uczestnik dołącza plik zawierający utrwalenie wykonania Piosenki w jakości emisyjnej (formaty: MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16bit CBR 192kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16bit CBR 128kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16bit CBR 256bps, MP4) wraz z opisem jednoznacznie identyfikującym:

 • tytuł piosenki,
 • autora muzyki,
 • autora tekstu oraz
 • wykonawcę piosenki.

Spośród nadesłanych piosenek Kapituła konkursowa wyłoni do 10 utworów, które uświetnią obchody 55-lecia Teatru STU 20 lutego 2021 i zmierzą się ze sobą w II etapie konkursu. O tym, które piosenki znajdą się w finale zadecydują słuchacze Radia RMF Classic, którzy za pośrednictwem strony internetowej będą mogli głosować na rywalizujące piosenki do 29 kwietnia 2021.

5 piosenek z największą ilością głosów znajdzie się w finale konkursu, w którym Kapituła wyłoni zwycięzcę, kierując się kryteriami najlepszego tekstu, muzyki, wykonania utworu, jego oryginalności, innowacyjności i wartości artystycznej. Kapituła wyłoni zwycięzców do 18 maja 2021, a ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystego koncertu w Krakowie.

Łączna pula ufundowanych przez „Jan Baran Restauracja Pod Baranem” nagród pieniężnych za najlepszą Piosenkę wynosi 30 000 zł.

O ile nie zostanie wyłoniona jedna zwycięska Piosenka, przyznane zostaną nagrody:

 • I miejsce w wysokości 15 000 zł,
 • II miejsce w wysokości 10 000 zł,
 • III miejsce w wysokości 5000 zł.

Fundatorem nagrody w konkursie jest Restauracja pod Baranem przy ul. Św. Gertrudy 21 w Krakowie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: scenastu.pl

A zainteresowanych innymi konkursami, nie tylko muzycznymi, zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Krakowski Teatr Scena STU
al. Krasińskiego 16-18
30-101 Kraków
tel. 12 422 22 63
sekretariat@scenastu.pl
www.scenastu.pl

Dokumenty

do pobrania