Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opracowanie znaku graficznego Projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury"

organizator:

Zarząd Powiatu Tucholskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.05.2010

Konkurs na opracowanie znaku graficznego Projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury"

Projekt „Bory Tucholskie w labiryntach natury” jest największym jak dotąd przedsięwzięciem w powiecie tucholskim, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liderem projektu jest Powiat Tucholski, a partnerami gminy: Gostycyn, Kęsowo, Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Tuchola oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności Województwa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych Borów Tucholskich. Realizacja projektu powinna w zasadniczy sposób przyczynić się do wykreowania marki Borów Tucholskich jako miejsca sprzyjającego wypoczynkowi turystów i aktywności inwestorów w branży turystycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są pełnoletnie,
 • nadesłały prace zgodnie z wymaganiami,
 • dostarczyły wraz z projektem opracowanego znaku graficznego wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego (odpowiedzi na wszystkie pytania w karcie zgłoszenia konkursowego są obowiązkowe).

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt:

 • projekty prac konkursowych należy przesłać na planszy formatu A4. Plansza powinna zawierać: znak graficzny w wersji podstawowej max 16×22 cm i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie oraz prezentacje znaku graficznego w wersji czarno-białej i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie. Należy również dołączyć projekt znaku graficznego na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie TIFF; JPG rozmiar A4.
 • każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym godłem autora oraz dopiskiem Konkurs – znak graficzny/logo – Projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.

Dla zapewnienia anonimowości, do pracy należy dołączyć zaklejona kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia konkursowego.

Prace konkursowe należy nadesłać poczta, listem poleconym, lub dostarczyć osobiście na adres:

Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

do dnia 28.05.2010r. Obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Wybór zwycięzcy dokonany zostanie w dwóch fazach. W pierwszej turze, spośród wszystkich zgodnych z regulaminem konkursu nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoni większością głosów trzech finalistów. W drugiej turze do głosowania dołączą internauci, którzy zagłosują na swoich faworytów finałowych prac. Prace finałowe oraz szczegóły dotyczące głosowania internautów umieszczone zostaną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi www.powiat.tucholski.pl Zliczone głosy internetowe będą odpowiadały jednemu głosowi członka Komisji Konkursowej. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie zdecyduje Przewodniczący Komisji.

Kryteria oceny:

 • powiązanie z głównymi założeniami Projektu,
 • estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu, wywoływanie pozytywnych skojarzeń z regionem Borów Tucholskich, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
 • niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwość skalowania i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa).

Komisja Konkursowa przyzna nagrodę finansowa w kwocie 1 500,00 zł.

Planowany termin ogłoszenia wyników; czerwiec 2010 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz w prasie lokalnej i regionalnej. Autor nagrodzonej pracy zostanie poinformowany o zwycięstwie listownie i telefonicznie.

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.tuchola.pl

Kontakt

Zarząd Powiatu Tucholskiego
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel.: (52) 559 07 08