Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na opracowanie projektu pomnika Władysława II Księcia Opolskiego

organizator:

Urząd Miasta Opola i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.11.2019
wartość nagrody: 20 000 zł

Konkurs na opracowanie projektu pomnika Władysława II Księcia Opolskiego

Urząd Miasta Opola i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłosiły konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko – architektonicznego pomnika Władysława II Księcia Opolskiego w Opolu. Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika Władysława II księcia opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/ Edmunda Osmańczyka w Opolu.

Postać Władysława II, księcia opolskiego, zwanego w historiografii od XIX w. Władysławem Opolczykiem jest nierozerwalnie związana z historią miasta. Władał on połową Opola i księstwa opolskiego, a po wyjeździe na Węgry objął tam najwyższy urząd palatyna Królestwa. Był także namiestnikiem Rusi Halickiej, a w latach 1377-1378 namiestnikiem Królestwa Polskiego z ramienia króla Ludwika. Po śmierci tego władcy zgłaszał swoją kandydaturę do tronu polskiego. Książę był fundatorem klasztoru paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie – 1382 r. (klasztorowi podarował też obraz NMP – 1384 r.), w Mochowie i Wieluniu, a także dobrodziejem klasztorów dominikanów i franciszkanów w Opolu, Lwowie, Sanoku i Dobrzyniu. We wszystkich ziemiach jakimi zarządzał, od dóbr na Węgrzech, przez Ruś, księstwo opolskie, wieluńskie, Kujawy i ziemię dobrzyńską, pozostawił po sobie lokowane wsie i miasta, założone kuźnice i rzesze kolonistów. W Opolu zbudował Zamek Górny, w którym mieszkał do swojej śmierci, po utracie większości majątku w wyniku konfliktu z królem Władysławem Jagiełłą. Zmarł w 1401 r., został pochowany w kościele franciszkanów w Opolu, do czasów współczesnych nie zachował się jednak jego nagrobek.

Książę Władysław II, pomimo niejednoznaczności swojej biografii, wpisał się na stałe w historię średniowiecznej Polski i Europy. Zakończona w ubiegłym roku rewitalizacja Zamku Górnego spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony opolan. Organizatorzy zamierzają przypomnieć zatem jego budowniczego – wielkiego polskiego i europejskiego władcę, znakomitego gospodarza i organizatora oraz jego rolę w historii miasta i kraju. Będzie to kolejna rzeźba, która podniesie atrakcyjność tego miejsca i całego Opola oraz podkreśli wielowiekową tradycję miasta i naszą dbałość o piastowskie dziedzictwo.

Pomnik powinien być zaprojektowany w formie przestrzennej i mieć znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej. Projekt pomnika powinien uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przebieg infrastruktury technicznej (zgodnie z wytycznymi autora projektu architektonicznego zagospodarowania terenu przed Zamkiem Górnym).

Proponowana forma postaci Władysława II księcia opolskiego: w postawie stojącej na cokole, całkowita wysokość pomnika nie większa niż 3,20 m wraz z cokołem (przy co najmniej 2,5 m postaci księcia). Preferowany materiał realizacyjny: kamień; w uzasadnionych wyjątkową formą przypadkach inny trwały materiał – brąz, żeliwo, stal szlachetna. Szczegółowe warunki zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się na stronach:

Miasta Opola: www.bip.um.opole.pl
GSW: www.bip.um.opole.pl

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 na adres wskazany w Regulaminie.

Uczestnikom, których prace konkursowe uzyskają w Konkursie I, II i III pozycję w rankingu punktowym, zostaną przyznane odpowiednio nagrody pieniężne:
1) I nagroda w wysokości 20 000 zł brutto,
2) II nagroda w wysokości 15 000 zł brutto,
3) III nagroda w wysokości 10 000 zł brutto,
4) Wyróżnienia do 5 000 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnienia pieniężnego jednemu lub kilku Uczestnikom w łącznej kwocie do 5 000 zł brutto.

Informacje pochodzą ze strony: galeriaopole.pl

Konkursy dla architektów, plastyków, projektantów dostępne są na co dzień na naszej stronie! 

Kontakt

Miasto Opole
Rynek- Ratusz
45- 015 Opole
tel. 77 44 38 701
pzp@um.opole.pl
galeriaopole.pl