Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego plakatu promującego wydarzenie Noc Muzeów w Warszawie

organizator:

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.03.2011

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego plakatu promującego wydarzenie Noc Muzeów w Warszawie

Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego plakatu promującego wydarzenie Noc Muzeów w Warszawie w 2011 r. jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu plakatu promującego wydarzenie Noc Muzeów w Warszawie w 2011 r.

Projekt powinien:

 • promować wydarzenie o nazwie Noc Muzeów w Warszawie realizowane w dniu 14 maja 2011 roku,
 • wywoływać pozytywne skojarzenia
 • wzbudzać zainteresowanie ofertą kulturalną Warszawy
 • mieć nowoczesną formę graficzną
 • być charakterystyczny, oryginalny, czytelny

Projekt musi nawiązywać do osoby urodzonej w Warszawie dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie i do roku Marii Skłodowskiej-Curie w 2011, obchodzonego w 100. rocznicę otrzymania przez nią Nagrody Nobla.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • zapoznały się z Regulaminem Konkursu
 • nadesłały prace konkursowe przygotowane zgodnie z Regulaminem Konkursu
 • są uczniami lub absolwentami liceów plastycznych, studentami lub absolwentami wydziałów artystycznych, projektowania, architektury szkół wyższych w Polsce lub za granicą
 • dostarczyły wraz z projektem wypełnione zgłoszenie Konkursowe, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Prace mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Praca Konkursowa musi zakładać się z propozycji wyrażonej w formie graficznej. Część graficzna pracy Konkursowej musi zostać dostarczona na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formatach:

 • PDF 300 dpi, rozmiar A2
 • jpg do 150 KB
 • EPS lub PSD lub AI

Prace Konkursowe, muszą być oznaczone kodem dowolnie wybranym przez Autora, zapisanym w karcie zgłoszeniowej. Nazwy plików zapisanych na nośniku elektronicznym muszą zawierać w nazwie kod autora oraz numer pracy. Umieszczenie w pracy Konkursowej informacji umożliwiającej ustalenie tożsamości Autora dyskwalifikuje nadesłaną pracę. Kody zostaną rozszyfrowane w czasie obrad Jury po wyłonieniu prac, które zostaną nagrodzone. Prace Konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu, lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Jury. Miejsce składania prac:

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa

do dnia 28.03.2011, do godziny 18:00.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność z oczekiwaniami Organizatora Konkursu
 • wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne
 • wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania
 • wartości użytkowe: atrakcyjność formy oraz czytelność przekazu

Jury przyzna następujące nagrody:

 • I nagroda – 4 000 zł
 • II nagroda – 2 500 zł
 • III nagroda – 1 500 zł

Przyznane nagrody zostaną wypłacone nagrodzonym Autorom (zespołom autorskim) po odprowadzeniu przez Organizatora Konkursu obciążeń publicznoprawnych od tych nagród. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

Autor (zespół autorski) pracy najwyżej ocenionej przez Jury, w ramach kwoty przyznanej nagrody, zostanie zaproszony przez Organizatora wydarzenia Noc Muzeów w Warszawie – m.st. Warszawa do szczegółowego opracowania projektu, jednak nie wcześniej niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Ekspozycja zwycięskiego projektu będzie przygotowana wedle wytycznych Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, zgodnie ze wzorami na str. 3.02. Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy dostępny jest na stronie internetowej www.herb.um.warszawa.pl

Organizator Konkursu oraz m.st. Warszawa będą miały prawo do niezrealizowania zwycięskiego projektu w przypadku gdy zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego realizację.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas konferencji prasowej oraz na stronie internetowej Organizatora Konkursu. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni odrębnie. Najciekawsze prace konkursowe wybrane przez Jury mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na prezentację prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej.

Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatora nieodpłatnie w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawo majątkowe do projektu i wytworów powstałych na jego podstawie oraz prawo upowszechniania ich na wszystkich znanych polach eksploatacji. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora wydarzenia Noc Muzeów w Warszawie – m.st. Warszawa.

Informacje pochodzą ze strony www.funbec.eu

Kontakt

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
tel.: (22) 827 64 62
bec@funbec.eu
www.funbec.eu