Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na opracowanie logo Wielkopolska BIKE

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 09.03.2018

Konkurs na opracowanie logo Wielkopolska BIKE

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na opracowanie logo „Wielkopolska BIKE”. Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji logo regionalnego systemu szlaków rowerowych pn. Wielkopolska BIKE oraz wyłonienie wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej dla Wielkopolska BIKE.

Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysłać pocztą / kurierem w terminie do 9 marca 2018 roku do godz. 15.30 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Praca konkursowa powinna być dostarczona w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z oznaczeniem: „Konkurs na opracowanie logo Wielkopolska BIKE. Nie otwierać przed 12 marca 2018 r.”. O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu pracy konkursowej do Sekretariatu Departamentu Sportu i Turystyki lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu prowadzi Departament Sportu i Turystyki. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z uczestnikami Konkursu są:
– Małgorzata Prażanowska (tel. 61 626 68 55, turystyka@umww.pl)
– Krzysztof Piechocki (tel. 61 626 68 59, turystyka@umww.pl)

Informacja pochodzi ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 68 55
turystyka@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania