Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opracowanie logo dla Gminy Ślemień

organizator:

Urząd Gminy Ślemień

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 14.06.2010

Konkurs na opracowanie logo dla Gminy Ślemień

Konkurs na opracowanie logo dla Gminy Ślemień

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego – logo gminy, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym.
Logo gminy będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Ślemień, w tym m.in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, albumowych, katalogach.

Projekty prac konkursowych należy przesyłać na planszy formatu A4 lub A3.Format powinien zawierać takie wartości użytkowe , jak : niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach , funkcjonowanie  w wersji czarno- białej i barwnej  w tym jako grafika komputerowa) i przestrzeni trójwymiarowej ( 25%).

Ponadto należy dołączyć projekt logo gminy na nośniku elektronicznym , tj. na płycie Cd lub DVD JPG 300 DPI rozmiar A4 lub A3 . Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice , jednak z uwagi na ich przeznaczenie autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał zapis w w/w formatach.
Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą autora oraz dopiskiem „Konkurs – logo gminy”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym opisem, zawierająca wypełnioną kartę zgłoszenia konkursowego (Załącznik do Regulaminu konkursu), które każdy uczestnik konkursu może pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ślemień.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac pod warunkiem oznaczenia każdej zgłoszonej pracy konkursowej odrębnym opisem.Jury przyzna nagrodę w wysokości 1500 zł brutto.

Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres: Urząd Gminy Ślemień, do dnia 14 czerwca 2010 r. (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, do dnia 14 czerwca 2010 r. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Planowana data ogłoszenia wyników do dnia 30 czerwca 2010 r.2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Ślemień: www.slemien.pl.
O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony odrębnie.

Informacje pochodzą ze strony www.slemien.pl

 

Kontakt

Urząd Gminy Ślemień
ul. Krakowska 148
34 - 323 Ślemień
tel. (0-33) 865-40-98
ugslemien@ugslemien.ig..pl
www.slemien.pl