Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum

organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.08.2019
termin rozstrzygnięcia: 05.11.2019
wartość nagrody: 30 000 zł

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił na zlecenie Miasta Rybnika konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku-Niedobczycach.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 19.08.2019r. do godziny 15:00.

Termin składnia prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie: do 15.10.2019 r. do godziny 15:00.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem uwarunkowań oraz kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Zespół założenia przestrzennego w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu obejmować będzie obiekt kubaturowy budynku Hospicjum (przeznaczonego dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej) oraz zagospodarowanie terenu założenia w wyznaczonych granicach opracowania.

Powierzchnia terenu zgodnie z wyznaczoną granicą opracowania konkursowego wynosi około 38.667 m2 i zawiera obszar, na którym planowane są:

 • budowa obiektu kubaturowego z otoczeniem,
 • układ komunikacyjny w bezpośrednim sąsiedztwie budynku hospicjum, w tym place manewrowe przy budynku, na potrzeby obsługi technicznej i dostaw,
 • planowany dojazd – wymagane jest zaprojektowanie połączenia obszaru z drogą publiczną,
  miejsca postojowe dla odwiedzających hospicjum oraz pracowników,
 • tereny zielone zlokalizowane od strony południowej – w formie parku – ogólnodostępnego miejsca wypoczynku dla użytkowników hospicjum i mieszkańców.
 • parking ogólnodostępny na 20-30 miejsc przy ul. Związkowej – połączenie z ulicą Związkową odbywać się będzie poprzez projektowany ciąg pieszy.

Sąd konkursowy oceniać będzie m.in.:

 • walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: indywidualne rozwiązania, które w prawidłowy technicznie sposób wpiszą w kontekst otoczenia i powiązań komunikacyjnych obiekt hospicjum, kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych;
 • walory wzajemnych relacji między pomieszczeniami budynku, a także relacje między budynkiem, a otoczeniem, wpływające na jakość i komfort użytkowania obiektu, w kontekście specyfiki jego działania;
 • walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektu oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji, racjonalność przyjętych rozwiązań.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda – 30 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą;
 • II Nagroda – 20 000,00 PLN brutto;
 • III Nagroda – 15 000,00 PLN brutto;
  3 Wyróżnienia – o łącznej kwocie 15 000,00 PLN brutto.

Uchwałę intencyjną w sprawie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku podjęli rybniccy radni, na wniosek prezydenta miasta, w lutym 2018 roku. Inicjatorem budowy hospicjum jest rybnicka Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, która docelowo poprowadzi wybudowany i przekazany przez miasto budynek.

Miasto przeznaczyło pod budowę hospicjum działkę w dzielnicy Niedobczyce, przy ul. Barbórki. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przyszłego hospicjum to pierwszy etap realizacji tego zadania. Etap drugi stanowić będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w zakresie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Sama budowa budynku hospicjum stacjonarnego stanowić będzie etap trzeci realizacji zadania.

Regulamin oraz załączniki do pobrania dostępne są na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze stron: www.sarp.katowice.pl oraz www.rybnik.com.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi aktualnymi ofertami konkursów artystycznych (w tym architektoniczno-urbanistycznych), dostępnymi w naszej bazie.

Kontakt

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
tel. 32 253 97 74
biuro@sarp.katowice.pl
www.sarp.katowice.pl