Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opowiadanie związane z projektem "Nie ma Solidarności bez miłości"

organizator:

Studio Filmowe Gudejko Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 24.02.2011

Konkurs na opowiadanie związane z projektem "Nie ma Solidarności bez miłości"

Organizatorem konkursu jest Studio Filmowe Gudejko Sp. z o.o. 

Celem konkursu jest znalezienie opowiadania lub wspomnień prawdziwej historii miłości, które staną się kanwą libretta musicalu o roboczym tytule „Nie ma solidarności bez wolności”.

Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych wspomnień (własnych albo zasłyszanych) lub najlepszego opowiadania o miłości związanego z wydarzeniami polskiego sierpnia 1980 roku, bądź poprzedzającą do działalnością opozycyjną.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, amatorzy, zawodowi pisarze, dramaturdzy, studenci i absolwenci wydziałów reżyserskich, dramaturgicznych oraz słuchacze kursów scenopisarstwa.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie opowiadania na adres:

Studio Filmowe Gudejko
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie”.

Komplet dokumentów stanowi:

 • opowiadanie w wersji drukowanej opatrzone godłem (godło czyli pseudonim zastępuje podpis imieniem i nazwiskiem)
 • zaklejona koperta opatrzona godłem zawierająca imię i nazwisko autora, jego adres, oraz w miarę możliwości adres mailowy i numer telefonu

Zgłoszenie niekompletne oraz doręczone po terminie podlega odrzuceniu jako nie spełniające wymogów formalnych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2011 r. na stronie internetowej www.niemasolidarnoscibezmilosci.pl, a także rozesłane drogą elektroniczną do laureatów.

Opowiadanie zgłoszone do Konkursu powinno być:

 • utworem Uczestnika zgłaszającego opowiadanie
 • oryginalne (nie może być wcześniej nigdzie publikowane)
 • napisane w języku polskim
 • nie dłuższe niż 8 stron maszynopisu
 • opowiadanie (lub wspomnienia autentycznej historii własnej lub zasłyszanej) powinno traktować o miłości związanej z wydarzeniami polskiego sierpnia 1980 roku lub z poprzedzającą go działalnością opozycyjną

Oceniając opowiadania Jury weźmie pod ocenę następujące kryteria:

 • zgodność z wymogami określonymi w regulaminie
 • oryginalność fabuły
 • wartość artystyczną

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych jest Studio Filmowe Gudejko. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją konkursu oraz dla celów marketingowych Organizatora np. do przesyłania materiałów promocyjnych pod wskazany przez uczestnika adres oraz numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Dane laureatów Konkursu: imię i nazwisko, zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz ogłoszone publicznie za pośrednictwem prasy, radia i telewizji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez zgłaszającego.

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 • nagroda główna – 5 000 zł
 • trzy wyróżnienia po 3 000 zł

Zgłaszający oświadcza, że opowiadanie chronione jest autorskimi prawami majątkowymi oraz, że do Opowiadania przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

Zgłaszający oświadcza, że do opowiadania przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Zgłaszający oświadcza, że opowiadanie sporządzone zostało samodzielnie, ma charakter indywidualny i nie narusza praw osób trzecich.

Z chwilą dostarczenia opowiadania na adres podany przez Organizatora, zgłaszający nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarza Opowiadania oraz udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z opowiadania.

Przesłanie opowiadania na adres Organizatora jest jednoznaczne z pełna akceptacją Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony www.niemasolidarnoscibezmilosci.pl

Kontakt

Studio Filmowe Gudejko Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

kontakt@niemasolidarnoscibezmilosci.pl
www.niemasolidarnoscibezmilosci.pl