Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2018

Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005). Przedmiotem konkursu jest opowiadanie fantasy.

Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów i przesyłać do 28 września 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97–500 Radomsko
z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”

Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku:
a) dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) podpisane oświadczenia, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Konkursowe opowiadania podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku podczas edycji regionalnej XII Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie złożonych prac w celach promocyjnych konkursu, związanych z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu i przekazaniem informacji o jego organizacji. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych prac organizatorzy nabywają prawo do ich prezentacji, cytowania i publikacji, w tym w mediach, na wystawach i w Internecie, bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie.

Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.mbp-radomsko.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul. Narutowicza 4
97–500 Radomsko

kontakt@dom-literatury.pl
www.mbp-radomsko.pl

Dokumenty

do pobrania