Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opowiadanie, esej pt.: Aktywni Babcia i Dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturze

organizator:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

Konkurs na opowiadanie, esej pt.: Aktywni Babcia i Dziadek – mój pomysł na wolny czas na emeryturze

Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs dla uczniów szkół podstawowych gimnazjów oraz liceów na opowiadanie lub esej pod tytułem: AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE.

Aktywność osób starszych w Polsce jest stosunkowo ograniczona. Działania na rzecz zmiany postaw wobec starości w Polsce wymagają podjęcia dyskusji już wśród ludzi młodych, którzy kształtują swoją karierę zawodową poprzez system edukacji. Szkoła jest miejscem budowania więzi społecznych oraz aktywności ludzi młodych np. w formie wolontariatu. Czy ta aktywność może być utrzymywana w wieku dojrzałym? Czy są możliwości poprawy w tym zakresie, aby młodsze pokolenie traktowało aktywną starość jako model swojego życia?

Głównym celem Konkursu na opowiadanie lub esej pt. AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE, są działania na rzecz większego upowszechnienia znaczenia aktywności na starość oraz współpracy międzypokoleniowej.

Aktywne starzenie się wymaga działań promocyjnych, które wpływają na świadomość osób młodych i starszych na temat wartości wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zadaniem uczestników Konkursu jest samodzielne przygotowanie opowiadania lub eseju na temat własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi o aktywność zawodową – jakie jest postrzeganie pracy i kariery zawodowej w wieku dojrzałym. Ponadto ważna jest aktywność społeczna, czyli ta świadczona często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych (osiedle, miasto/wieś, rówieśnicy).

W opowiadaniu lub eseju można zawrzeć doświadczenia z aktywności rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

Upowszechnianie modelu aktywności zawodowej i społecznej wśród młodych osób, aby pokazać potrzebę współpracy międzypokoleniowej, w której młodzi i starsi korzystają ucząc się od siebie nawzajem i przekazując doświadczenie.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 5 i 6 w wieku 11-13 lat), gimnazjów oraz liceów.

Format prac nie powinien przekraczać 10.000 znaków ze spacjami. Opowiadanie lub esej powinien być napisany w języku polskim.

Termin nadsyłania prac: od 29.03-20.04.2012 r.

Ocena prac przez jury i ogłoszenie wyników Konkursu: do 09.05.2012 r.

ADRES:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem – AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE

Informacje pochodzą ze strony www.mpips.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


www.mpips.gov.pl