Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszy projekt plakatu "Świętokrzyskie – twoje miejsce na inwestycje"

organizator:

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

Konkurs na najlepszy projekt plakatu "Świętokrzyskie – twoje miejsce na inwestycje"

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej i inne osoby związane z projektem, a także ich rodzice, małżonkowie i dzieci.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do 31 marca 2011 roku dostarczyć osobiście lub nadesłać listem poleconym na adres Organizatora indywidualnie przygotowany plakat wielkości minimum A-3 wykonany dowolną techniką plastyczną lub za pomocą grafiki komputerowej.

 • plakaty wykonane ręcznymi technikami plastycznymi należy nadsyłać w oryginale wraz z dołączonym zapisem elektronicznym pracy, np. zdjęcie lub skan pracy zapisany w formacie jpg lub tif
 • plakaty wykonane za pomocą grafiki komputerowej należy nadsyłać w formacie 1:1, rozdzielczość 300 dpi, CMYK, zapisane w jednym z formatów: jpg, tif, pdf z czcionkami zamienionymi na krzywe, do zapisu cyfrowego należy dołączyć wydruk w skali 1:1

Tematyka plakatu powinna być zgodna z tytułem konkursu „Świętokrzyskie – twoje miejsce na inwestycje”. Plakat powinien zawierać hasło: „Świętokrzyskie – twoje miejsce na inwestycje”.

Uczestnik Konkursu wraz z plakatem zobowiązany jest do przesłania wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1). Zgłoszenia konkursowe spełniające wszystkie powyższe warunki zostaną uznane za prawidłowe. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Rozstrzygnięcie Konkursu u przyznanie nagrody za najlepszy, zdaniem Komisji Konkursowej plakat nastąpi w dniu 7 kwietnia 2011 roku w siedzibie Organizatora Konkursu.

Laureat nagrody w Konkursie przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrodzonej pracy osobom trzecim oraz przekazania plakatu do publikacji, na wszystkich polach eksploatacji.

Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Autor plakatu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy udostępniona praca naruszałaby prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

Nagroda w konkursie:

 • nagroda finansowa – 10 000 zł
 • ekwiwalent przeznaczony na zaliczkę na podatek dochodowy od wygranej w wysokości 1 112 zł

Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie na numer telefonu podany w zgłoszeniu konkursowym w dniu 8 kwietnia 2011 roku. Organizator umieści wyniki Konkursu w dniu 8 kwietnia 2011 roku na stronie www.gronotargowe.pl. Wyniki konkursu będą dostępne również w siedzibie Organizatora. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w siedzibie Organizatora lub przesłana na konto Laureata w terminie od 11 do 14 kwietnia 2011 roku.

Udział w Konkursie oraz złożenie własnoręcznego podpisu w zgłoszeniu oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone w regulaminie. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony www.gronotargowe.pl

Kontakt

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce"
ul. Zakładowa 3
25-672 Kielce


www.gronotargowe.pl