Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2015

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają ósmą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.
Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r.
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:
 • prac magisterskich
 • prac doktorskich.
I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN:
 • 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich,
 • 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.
II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.
Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.
Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat, dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, prof. dr hab. Jerzy Eisler oraz dr Władysław Bułhak – sekretarz komisji.
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 1 maja 2016 roku.
Informacji na temat konkursu udziela:
Piotr Sieczkowski
tel. (22) 581 85 53
piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl
informacje pochodzą ze strony http://ipn.gov.pl/

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. 22 581 85 42, 22 581 85 90

ipn.gov.pl