Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – V edycja

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2011

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – V edycja

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii PAN ogłaszają piątą edycję Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego.

Udział w konkursie mogą brać:
autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2010 do 31 października 2011 r.

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

 • prac magisterskich,
 • prac doktorskich.

Nagrodą w obu kategoriach jest:

okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN:

 • 10 000 PLN w przypadku najlepszej pracy magisterskiej,
 • 25 000 PLN w przypadku najlepszej pracy doktorskiej.

Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia, nagrodą w tym przypadku jest publikacja części lub całości pracy. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.


Prace konkursowe należy nadsyłać
w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu.

Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, doc. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki oraz prof. dr hab. Antoni Dudek. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 25 stycznia 2012 roku.

Informacji na temat konkursu udziela:

Karolina Jackowska
tel. (0-22) 581 85 51
karolina.jackowska@ipn.gov.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu trzech miesięcy od daty
jego zamknięcia.
Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody w
terminie 14 dni od daty jej przyznania.

Informacje pochodzą ze strony: www.ipn.gov.pl

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
tel. 22 581 85 51
karolina.jackowska@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl/