Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace – Złoty Medal Chemii

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2014

Konkurs na najlepsze prace – Złoty Medal Chemii

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zasady zgłaszania:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane(i obronione) w roku akademickim 2013/2014.
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę  www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).
Wymagane jest dołączenie (w postaci plików pdf) następujących materiałów:
 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp;
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskie;
 • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 • zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) na umieszczenie, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia, pełnego tekstu nagrodzonej pracy licencjackiej/inżynierskiej na serwerze IChF PAN.
Jeśli wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych, zaleca się ich załączenie.
Terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października 2014.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2014.
Prezentacje finalistów 18 listopada 2014.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 1 grudnia 2014.
Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:
I NAGRODA – 10 tys. zł
II NAGRODA – 5 tys. zł
III NAGRODA – 2,5 tys. zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.zlotymedalchemii.pl

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Marcina Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa


www.zlotymedalchemii.pl