Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci24
 • absolwenci23
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd7
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepsze prace – Złoty Medal Chemii

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2014

Konkurs na najlepsze prace – Złoty Medal Chemii

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zasady zgłaszania:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane(i obronione) w roku akademickim 2013/2014.
Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę  www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).
Wymagane jest dołączenie (w postaci plików pdf) następujących materiałów:
 • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp;
 • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
 • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskie;
 • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 • zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) na umieszczenie, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia, pełnego tekstu nagrodzonej pracy licencjackiej/inżynierskiej na serwerze IChF PAN.
Jeśli wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych, zaleca się ich załączenie.
Terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października 2014.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2014.
Prezentacje finalistów 18 listopada 2014.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 1 grudnia 2014.
Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:
I NAGRODA – 10 tys. zł
II NAGRODA – 5 tys. zł
III NAGRODA – 2,5 tys. zł.
Informacje pochodzą ze strony: www.zlotymedalchemii.pl

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Marcina Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa


www.zlotymedalchemii.pl