Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz przemysłu obronnego

organizator:

Alioth Group sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2022
termin rozstrzygnięcia: 05.01.2023

Konkurs na najlepsze prace z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz przemysłu obronnego

Alioth Group ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022. Motto Alioth Group to: „wykraczamy poza oczekiwania”. Jest ono traktowane bardzo poważnie – z tego względu firma poszerza swoją działalność biznesową o działania odpowiedzialne społecznie i promuje zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Stąd konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego.

Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada 2022 roku.

Zgłoszenie konkursowe z oznaczeniem „Konkurs Alioth Group” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres office@aliothgroup.pl.

Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

· jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC lub PDF,

· skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w formacie pliku PDF,

· streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF) określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski,

· skan dokumentu potwierdzającego nadanie (w oparciu o zgłoszoną do Konkursu pracę) tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora w formacie pliku PDF – dyplom z uczelni, zaświadczenie z uczelni lub inny równoważny dokument,

· biogram autora w formacie pliku PDF,

· skan wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu w formacie pliku PDF.

W konkursie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 5000 zł, III nagroda – 3000 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Alioth Group. Więcej informacji można uzyskać także pod adresem mailowym: piotr.drzewiecki@aliothgroup.pl

Informacje pochodzą od organizatora.

Zestawienie wszystkich konkursów na prace dyplomowe znajdziesz tutaj.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Alioth Group
ul. 1 Sierpnia 6A
02-134 Warszawa

piotr.drzewiecki@aliothgroup.pl
aliothgroup.pl

Dokumenty

do pobrania