Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na najlepsze prace z informatyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2016
liczba nagród: 6
wartość nagrody: 5000 zł
pula nagród: 2000 zł

Konkurs na najlepsze prace z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny informatyki. Organizatorem konkursu z ramienia Zarządu Głównego PTI jest Dolnośląski Oddział PTI we Wrocławiu.

W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili te prace w roku akademickim (od 1 października do 30 września), w którym został ogłoszony konkurs.

Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje autor (autorzy) pracy przesyłając je na adres Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu następujące dokumenty:

 1. pracę dyplomową,
 2. wypełnioną przez autora (autorów) ankietę ,
 3. zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku akademickim, w którym konkurs został ogłoszony.

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace na podstawie recenzji sporządzonych przez członków komisji lub powołanych dodatkowo opiniodawców.

Ocenione będą następujące aspekty pracy:

 1. temat (cel) pracy, jego uzasadnienia przez autora oraz jego wagi dla rozwoju informatyki,
 2. rozwiązanie problemu,
 3. przygotowanie autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 4. możliwość praktycznego zastosowania wyników pracy,
 5. kompletność i dobór literatury,
 6. poziom edytorski pracy: stylu, poprawności językowej, przejrzystości i zwięzłości.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 10 października 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.pti.wroc.pl

LINKI:
Regulamin

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
ul. Tczewska 14
51-429 Wrocław

wroclaw@pti.org.pl
www.pti.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Plakat
Ankieta