Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

organizator:

SAPERE AUSO Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs na prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Celem Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w Małopolsce jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz aktywizacja tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza województwem małopolskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie:

a. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz nośniku elektronicznym (podpisana płyta CD),
b. formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
c. zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy oraz fakt, że obrona pracy magisterskiej odbyła się w terminie wskazanym regulaminie konkursu,
d. jednostronnego streszczenia pracy magisterskiej,
e. recenzji promotora pracy,
f. zgody autora i promotora na publikację pracy po korekcji redakcyjnej oraz korzystania z jej treści przez Fundację i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie bez uiszczenia honorarium autorskiego.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji przy Os. Teatralnym 4a, lok.101A (31-945 Kraków) lub wysłać w terminie do 31 października 2018 r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres:
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a, lok. 101A 31-945 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Informacje pochodzą ze strony www.sapereauso.org

Kontakt

SAPERE AUSO Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)
31-495 Kraków


www.sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin