Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassur

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2009

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassur

Warunki aplikacji

Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej” realizując ideę Kredyt Banku S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A w zakresie wspierania edukacji oraz badań naukowych w dziedzinie ubezpieczeń i bankowości oraz podejmowaniem powyższej problematyki na seminariach magisterskich i doktorskich
– ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance.
XI edycja Konkursu obejmuje prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance obronione w roku akademickim 2007/2008 na ocenę bardzo dobrą.
Fundatorami nagród są: Kredyt Bank S.A. i TUiR WARTA S.A.
Nagrody w XI edycji Konkursu wynoszą:

 • w kategorii prac z dziedziny ubezpieczeń:

* dla autora najlepszej pracy doktorskiej – 12 000 zł
* dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 8 000 zł

 • w kategorii prac z dziedziny bankowości:

* dla autora najlepszej pracy doktorskiej – 12 000 zł
* dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 8 000 zł

 • w kategorii dodatkowej z dziedziny bancassurance:

* dla autora najlepszej pracy magisterskiej lub doktorskiej – 10 000 zł

Jury powołanemu przez Organizatora przewodniczy prof. dr hab. Alojzy Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego. Skład Jury dostępny na podanych w pkt. 4 stronach internetowych.
Warunki Konkursu określa Regulamin dostępny w portalach internetowych WARTY i Kredyt Banku www.kredytbank.pl oraz w dziekanatach wydziałów wyższych uczelni.
Prace w dwóch egzemplarzach wraz z wnioskiem zgłoszeniowym oraz wymaganymi przez Regulamin załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2008 roku na adres Sekretariatu Konkursu. Sekretariat udziela wszelkich informacji o Konkursie.
Sekretariat Konkursu prowadzi Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. 022 581 13 77.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2009 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

tel. 022 581 13 77.

Kontakt

.
.
.