Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z Bydgoszczą

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z Bydgoszczą

Tym razem studenci z całego kraju oraz ci studiujący poza jego granicami będą mogli powalczyć w 2. edycji konkursu o nagrodę prezydenta Bydgoszczy. Tematyka niezmienna – związana z Bydgoszczą!
Od tego roku do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają wszystkich studentów, także tych studiujących na uczelniach poza naszym miastem. Warunkiem podstawowym jest napisanie pracy związanej z Bydgoszczą – wyjaśnia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

W pierwszej edycji zgłosić można było tylko prace, które powstały na uczelniach prowadzących działalność na terenie Bydgoszczy. – Rozszerzamy formułę konkursu z dwóch powodów – mówi prezydent Rafał Bruski. – Wielu młodych, zdolnych bydgoszczan studiuje na uczelniach w innych miastach, a nawet w innych krajach. Jest też bardzo liczne grono sympatyków Bydgoszczy, osób, które tutaj się nie urodziły, ale mają rodzinne powiązania czy korzenie bydgoskie. Wielu z nich pisze prace o naszym mieście. Chcemy zaprosić ich do udziału w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Nagrody główne dla autorów zwycięskich prac naukowych stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:

 • za I miejsce – 10 tys. zł brutto,
 • za II miejsce – 5 tys. zł brutto,
 • za III miejsce – 3 tys. zł brutto.

Pracę – w wersji elektronicznej (doc. lub pdf) – wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do konkursu zgłasza autor,  termin zgłaszania prac upływa 31 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Zasady zgłaszania prac i przeprowadzania konkursu określa regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 524/2012 prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2012 roku. Zarządzenie i regulamin dostępne są na stronie www.bydgoszcz.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.enjoybydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 358
prezydent@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl