Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych

organizator:

e-point SA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2014

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest motywowanie studentów do tworzenia innowacyjnych systemów transakcyjnych dostępnych w Internecie. Mamy nadzieję, że perspektywa udziału w konkursie i/lub przyszłej pracy w firmie e-point SA będzie miała wpływ na dokonywane podczas studiów wybory przedmiotów, kierunków kształcenia lub specjalizacji.

ADRESACI
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich o profilu informatycznym, którzy złożą i obronią z wynikiem pozytywnym pracę dyplomową.

Innowacyjne rozwiązania internetowe – autorzy prac dyplomowych podejmujący ten temat mogą wziąć udział w konkursie. Na najlepszych czekają nagrody finansowe:

1 miejsce – 7000 zł
2 miejsce – 5000 zł
3 miejsce – 3000 zł

Jeśli wygrają prace zbiorowe to – zgodnie z regulaminem – nagroda będzie podzielona równo między autorów.

Patron medialny – Polish JUG – ufunduje laureatom pierwszego miejsca tegorocznej edycji konkursu nagrodę dodatkową – wejściówki na konferencję GeeCON 2015.

DODATKOWE KORZYŚCI

Inkubator przedsiębiorczości
– w przypadku innowacyjnych prac, które przedstawiają konkretne i innowacyjne rozwiązanie, istnieje możliwość wsparcia ze strony e-point SA wdrożenia takiego rozwiązania we współpracy z autorem.

Konfrontacja z realiami rynkowymi
– uczestnictwo w konkursie daje możliwość skonfrontowania pracy wykonywanej w ramach studiów ze współczesnymi realiami tworzenia systemów informatycznych i potrzebami potencjalnych pracodawców.

Niezależna ocena pracy dyplomowej,

której dokonujemy w ramach konkursu podnosi wartość pracownika na rynku pracy i jednocześnie pozwala mu skonfrontować dotychczasowe osiągnięcia z osiągnięciami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego,

Praca/praktyki w e-point SA
– każdy laureat konkursu ma możliwość odbycia w e-point SA płatnych praktyk, a następnie podjęcia stałego zatrudnienia.

Informacje pochodzą ze strony: www.e-point.pl

Kontakt

e-point SA
ul. Filona 16
02-658 Warszawa