Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań informatycznych

organizator:

Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.10.2011

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań informatycznych

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka” z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z zakresu rozwiązań informatycznych.

Do Konkursu dopuszczone zostaną Prace Dyplomowe napisane przez pojedynczych autorów oraz przez Prace Dyplomowe napisane przez kilka osób.

W konkursie mogą brać udział absolwenci studiów o profilu informatycznym, matematycznym lub ekonomicznym (o ile w Pracy Dyplomowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne), którzy obronili Prace Dyplomowe z wynikiem pozytywnym w roku 2011.
Zasięg konkursu ograniczony jest do absolwentów uczelni województwa podkarpackiego. Do Konkursu Prace Dyplomowe na Konkurs mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.

Zgłoszenie Pracy Dyplomowej do Konkursu musi zawierać:

 • 1 egzemplarz Pracy Dyplomowej w formie kserokopii w formacie A4 lub w pliku elektronicznym,
 • formularz zgłoszenia wypełniony i podpisany przez autora(ów) Pracy Dyplomowej,
 • zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona w roku 2011.

Termin zgłoszenia Pracy Dyplomowej do Konkursu: najpóźniej do 30 października 2011r. (decyduje data nadania).

Zgłoszenie do Konkursu należy dostarczyć lub przesłać na adres Organizatora:
Biuro Zarządu Stowarzyszenia „Informatyka Podkarpacka”, 35-326 Rzeszów, Aleje Rejtana 1/8.
Kryteria i tryb oceny prac konkursowych.

Dokonując wyboru najlepszych prac, Komisja kierować będzie następującymi kryteriami:

 • temat (cel) pracy, jego uzasadnienie przez autora oraz jego waga dla rozwoju informatyki,
 • rodzaj i sposób rozwiązania problemu,
 • przygotowanie autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • możliwość praktycznego zastosowania wyników pracy,
 • kompletność i dobór literatury,
 • poziom edytorski pracy: styl, poprawność językowa, przejrzystość i zwięzłość.

Komisja może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę pomiędzy kilka prac.

Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych w jej opinii Prac Dyplomowych oraz przydzieli następujące nagrody:

 • 3000 zł brutto za zajęcie I miejsca,
 • 2000 zł brutto za zajęcie II miejsca,
 • 1000 zł brutto za zajęcie III miejsca.

W przypadku nagrodzenia pracy zespołu nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich współautorów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drodze publikacji komunikatu na stronie głównej serwisu internetowego Organizatora pod adresem www.informatykapodkarpacka.pl oraz www.klasterit.pl, najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich uczestników poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną.

Nagrody zostaną przekazane laureatom na uroczystości ich wręczenia. O terminie wręczenia nagród zawiadomieni będą wszyscy uczestnicy konkursu.

Informacja pochodzi ze strony: www.klasterit.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka"
Aleje Rejtana 1/8
35-326 Rzeszów


www.informatykapodkarpacka.pl