Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe o rożnych aspektach decentralizacji

organizator:

Redakcja Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe o rożnych aspektach decentralizacji

Ósma edycja konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych

Zgłaszane mogą być prace prawnicze, a także prace z innych dziedzin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze. Konkurs obejmuje prace obronione w 2010 roku .

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Sekretarz Komisji Konkursowej przyjmuje prace wraz z dokumentacją do 31 stycznia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Redakcja „Samorządu Terytorialnego”
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • pracę obroniono w 2010 r. i dołączone zostało pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
 • zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
 • dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
 • do rozprawy doktorskiej – recenzje z przewodu doktorskiego,
 • do pracy magisterskiej – pisemny wniosek lub zgodę promotora na zgłoszenie pracy do konkursu, z merytorycznym uzasadnieniem,
 • do pracy licencjackiej – rekomendację Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np. Rady Naukowej;
 • praca wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej;
 • dołączony został dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres mailowy i numer telefonu.

Prace mogą nadsyłać nie tylko ich Autorzy, ale także Uczelnie (Wydziały, Instytuty). Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.
Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji pod tel. (22) 535 82 59 e-mail: bbugdalski@wolterskluwer.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.pw.edu.pl

Kontakt

Redakcja Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel. (22) 535 82 59
bbugdalski@wolterskluwer.pl