Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunku geodezja i kartografia

organizator:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.11.2021
termin rozstrzygnięcia: 01.02.2022

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunku geodezja i kartografia

Organizatorami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o geodezji i kartografii są Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Geodeta Kraju. Tematyka prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu musi obejmować opracowania z zakresu wszystkich specjalności w zakresie geodezji i kartografii.

Celem głównym Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Kto może wysłać swoją pracę dyplomową?

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci kierunku geodezja i kartografia stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Jak zgłosić pracę dyplomową?

Prace mogą być zgłaszane w dwojaki sposób:

 1. przez Dziekanów Wydziałów na wniosek Wydziałowych Komisji Egzaminów Dyplomowych po
  uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy,
 2. indywidualnie przez samych autorów pracy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe, przy czym w pracach zespołowych zakłada się równy udział procentowy autorów.

Zgłoszenie prac dyplomowych odbywa się całkowicie w formie elektronicznej poprzez platformę
dostępną pod adresem konkurs@sgp.geodezja.org.pl w terminie do 5 listopada br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: konkurs.sgp.geodezja.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami konkursów naukowych poprzez wyszukiwarkę konkursów.

Kontakt

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 826 87 51
biuro@sgp.geodezja.org.pl
sgp.geodezja.org.pl