Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze fotografie prasowe 2010/2011 roku

organizator:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

Konkurs na najlepsze fotografie prasowe 2010/2011 roku

Nadbałtyckie Centrum Kultury ogłasza konkurs na najlepsze fotografie prasowe 2010/2011 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni fotograficy „wolni strzelcy” i amatorzy, współpracujący z gazetami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego lub zamieszkali na terenie tych dwóch województw.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia publikowane jak i nie publikowane, wykonane od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku.

Każdy uczestnik może zgłosić zdjęcia pojedyncze i/lub fotoreportaże (do ośmiu fotografii) w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości 300 dpi, dłuższym boku 20-21 cm dostarczonych do organizatora na płycie CD w RGB lub Grayscale w JPG w jak najmniejszej kompresji. Maksymalna ilość wszystkich nadesłanych zdjęć przez jednego uczestnika to 40 sztuk.

Prace należy przesyłać na adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk

do dnia 31 maja.

Fotografie z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego powinny być zgłaszane w sześciu kategoriach:

 • wydarzenie
 • ludzie
 • życie i świat wokół nas
 • kultura
 • sport
 • fotografia spoza regionu wykonana przez pomorskiego fotoreportera

Klasyfikacji zdjęć do poszczególnych kategorii dokonuje zgłaszający, jednak jury zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii zdjęcia.

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące wynikiem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, multiekspozycja oraz manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne.

Pliki cyfrowe powinny być nazwane w następujący sposób:

 • nazwa kategorii (W – wydarzenie, L – ludzie, Z – życie i świat wokół nas, K – kultura, O – świat, w którym żyjemy, S – sport, R – fotografia spoza regionu)
 • godło (słowo identyfikujące uczestnika konkursu składające się z maksimum 5 liter i/lub cyfr)
 • kolejny numer zdjęcia

Np. zdjęcie nr 1 w kategorii wydarzenie: Wgodlo01. Jeśli autor nadesłał fotoreportaż to zdjęcia z fotoreportażu powinny mieć dodane oznaczenie literowe np. Wgodlo01a, Wgodlo01b itd. W nazwach plików nie stosuje się polskich znaków. Na płycie CD należy zamieścić w pliku Word/PDF wypełnioną kartę zgłoszeniową. Do płyty należy dołączyć w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, zawód).

Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na wystawach pokonkursowych, organizowanych przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz ich ewentualną publikacje w celach promowania imprezy – bez uiszczania honorarium autorskiego.

Dostarczenie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jej rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na fotografii.

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród pieniężnych we wszystkich kategoriach. Jury dokona wyboru fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Udział w wystawie pokonkursowej jest wyróżnieniem. Po zakwalifikowaniu do wystawy uczestnik zobowiązany jest do wykonania powiększeń lub wydruku zdjęć z płyty CD do formatu 30 x 40 cm, na własny koszt.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po obradach jury, które odbędą się w czerwcu 2011 r. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas otwarcia wystawy we wrześniu 2011.

Informacje pochodzą ze strony www.nck.org.pl

Kontakt

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk


www.nck.org.pl