Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie8
 • studenci29
 • absolwenci26
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne15
 • naukowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • firma10
 • instytucja rządowa2
 • samorząd12
 • inny2
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny historii muzyki polskiej

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2014

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny historii muzyki polskiej

Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs ma upowszechniać wiedzę o historii muzyki polskiej i zachęcać do dalszych badań nad tą tematyką.
Zakres tematyczny Konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów muzyki polskiej oraz muzyki tworzonej na ziemiach polskich – tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii.
Prace powinny dotyczyć tzw. muzyki klasycznej i korzystać oraz odnosić się do wiedzy zawartej w serii „Historia Muzyki Polskiej” pod redakcją Stefana Sutkowskiego
Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, w tym w szczególności przez autorów, wydawców i jednostki naukowe.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierać powinno:
 • tekst pracy w formie wydruku i w postaci elektronicznej (w ogólnodostępnym   formacie np. DOC, PDF, ODT, DOCX);
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.nck.pl z zakładce Historia Muzyki Polskiej – Konkurs);
 • pisemne oświadczenie autora o zgodzie na publikację pracy przez  Organizatora w formie papierowej i elektronicznej, w przypadku uhonorowania  jej Nagrodą lub Wyróżnieniem.
Prace należy przesyłać do 31 grudnia 2014 (decyduje data stempla), na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs z dziedziny Historii Muzyki Polskiej”)
Jury przyznaje jedną Nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto
Informacje pochodzą ze strony: www.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

nck@nck.pl
www.nck.pl