Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę – sprawy wewnętrzne Polski, a 10 lat w UE

organizator:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.11.2014

Konkurs na najlepszą pracę – sprawy wewnętrzne Polski, a 10 lat w UE

KONKURS MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ ORAZ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KONTEKŚCIE 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
IDEA KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wiedzy nt. Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS) wśród studentów oraz uczczenie 10 lat członkostwa Polski w UE.
DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie oraz magisterskie obronione w 2014 roku. Prace mogą być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim.
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Prace powinny dotyczyć  następującej problematyki w aspekcie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:
 • Współpraca policyjna;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej;
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
 • Zwalczanie przestępczości narkotykowej;
 • Terroryzm;
 • Azyl i kwestie migracyjne;
 • Zarządzanie strefą Schengen;
 • Zarządzanie granicami;
 • Wymiar zewnętrzny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
 • Ochrona ludności;
 • Swobodny przepływ osób, prawa podstawowe i obywatelstwo UE;
 • Programy strategiczne w obszarze JHA.
JAK ZGŁASZAĆ PRACE?
Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) lub w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD). Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć abstrakt stanowiący streszczenie zgłaszanej pracy w postaci min. 3 stron, potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu licencjata/magistra wydane przez uczelnię, życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i adres do korespondencji) oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
Nagrodą główną w Konkursie jest płatny 2 miesięczny staż w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 listopada 2014 roku
Termin ogłoszenia wyników: 5 grudnia 2014 roku
Osoby zainteresowane zgłoszeniem prac na Konkurs MSW proszone są o zapoznanie się z Regulaminem.
KONTAKT
Informacje pochodzą ze strony: www.msw.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

protocol@msw.gov.pl