Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości

organizator:

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.10.2021

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie  − w szczególności z zakresu nauk społecznych.

Konkurs skierowany jest do osób, które od 1 października 2018 r. do 1 października 2021 r. obroniły pracę magisterką lub doktorską.

Misją organizatora jest włączyć młodych naukowców w problematykę wymiaru sprawiedliwości i promować osiągnięcia naukowe środowiska akademickiego.

Zgłoszenie z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską” należy składać za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby SWWS: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa.

Zgłoszenie powinno obejmować:

 1. jeden egzemplarz pracy magisterskiej albo doktorskiej wydrukowanej dwustronnie w formacie A4,
  napisanej czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 12 pkt, w miękkiej oprawie
  (np. zbindowanej lub na spirali);
 2. jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy, opatrzonego imieniem i nazwiskiem autora
  oraz tytułem pracy magisterskiej albo doktorskiej;
 3. jeden egzemplarz pracy magisterskiej albo doktorskiej wraz ze streszczeniem w wersji
  elektronicznej (dwa oddzielne pliki w formacie DOC, DOCX lub PDF) na płycie lub innym nośniku
  danych (pliki powinny być podpisane według wzoru: imię_nazwisko_praca_dr lub
  imię_nazwisko_praca_mgr oraz imię_nazwisko_streszczenie);
 4. w przypadku pracy doktorskiej – dwie recenzje;
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, na której została obroniona praca magisterska albo
  doktorska, zawierające informacje o terminie obrony pracy, jej temacie oraz nazwie i adresie uczelni
  wydającej zaświadczenie;
 6. kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 7. oświadczenie promotora i recenzenta;
 8. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin i załączniki dostępne na stronie Organizatora.

Inne oferty konkursów naukowych znajdziesz w naszej bazie.

Kontakt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
tel. 22 602 44 14
sekretariat@swws.edu.pl
swws.edu.pl